Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som fattats av kommunen. Det ena prövar om det var rätt av kommunen att fatta beslutet och det andra prövar om ett beslut som berör en enskild individ varit rätt eller fel. Du kan läsa mer om dessa överklagandemöjligheter här.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning kallas även kommunalbesvär och gäller beslut som berör alla kommuninvånare. Denna typ av överklagande görs om man anser att kommunen överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar, folkbokförda eller äger fast egendom i en kommun, kan överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning.

Hur gör man?

Överklagan ska ske skriftligt. I överklagan skriver du vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att det är felaktigt. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då beslutsprotokollet anslogs på kommunens officiella anslagstavla.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan skickas till Förvaltningsrätten i Uppsala län, Box 1853, 75148 Uppsala.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär gäller beslut som rör enskilda kommuninvånare. Det kan exempelvis handla om bygglov eller socialt bistånd. På det beslut du fått ska anvisningar om hur man gör för att överklaga finnas. Det kallas besvärshänvisning.

Vem kan överklaga?

Bara du som är berörd av beslutet kan göra överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär.

Hur gör man?

Överklagan ska ske skriftligt och du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan ska skickas till den myndighet som meddelat dig beslutet. Myndigheten kan sedan välja att ompröva beslutet till din fördel eller att vidarebefordra överklagan till Förvaltningsrätten.

Överklagan skickas till Håbo kommun, Namn på myndigheten, 74680 Bålsta.

Sidansvarig:

2017-08-24

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster