Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Patientsäkerhet

Sedan 2011-01-01 gäller en ny patientsäkerhetslag (SFS 2010:659). Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen har begått misstag.

Kommunen får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Kommunen har också en skyldighet att beskriva hur ansvaret för patientsäkerheten ser ut i organisationen och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen.

Om du har synpunkter på vården och omsorgen ska du i första hand vända dig till enhetschefen. Om du inte vill prata direkt med enhetschefen går det också bra att vända sig till patientnämnden i Uppsala. Har du själv eller en närstående drabbats av en vårdskada kan du kontakta socialstyrelsen, och lämna ett klagomål.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Iréne Eklöf
Telefon 0171-528 87
E-post Irene.eklof@habo.se

Adress
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta


Sidansvarig:

2017-09-11

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster