Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Socialförvaltningens kvalitetsvision och kvalitetspolicy

Visionen för Håbo kommuns kvalitetsarbete är att Håbo ska vara Sveriges bästa socialtjänst. Det innebär att alla som kommer i kontakt med sociala verksamheter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtake med utångpunkt från:

 • Alla människors lika värde
 • Integritet och självbestämmande
 • Tillvaratagande av förmågor och resurser
 • Medvetenhet om social arbete och makt

Det finns tillfällen i livet då man kan behöva hjälp och stöd av olika slag. Socialförvaltningen arbetar med stöd till barn, ungdomar, vuxna, äldre och funktionsnedsatta. Till oss kan du vända sig för att få upplysningar, råd och hjälp. Vi finns för att vara ett skyddsnät för personer som av olika anledningar inte klarar sig själva eller riskerar att fara illa.

Inom socialförvaltningen har vi samlat enheterna

 • Socialnämnden och biståndsutskottets kansli
 • Socialförvaltningens stab
 • Stöd- och behandlingsenheten
 • Myndighetsenheten
 • Vård- och omsorg
 • Hälso- och sjukvård
 • Färdtjänst
 • Flyktingmottagning
 • Tobak- och alkoholärenden samt serveringstillstånd
 • Budget- och skuldrådgivning samt överförmyndarfrågor
 • Konsumentvägledning


Sidansvarig:

2017-07-13

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster