Avgifter och regler, abonnemang

Här kan du läsa mer om vilka abonnemang du kan välja på, vilka priser de har och vilka bestämmelser som finns.

 Villahushåll och fritidshus 

 Verksamheter

 Flerbostadshus

Anpassa ditt abonnemang

Tänk på att anpassa ditt sopabonnemang efter hur mycket sopor du har. Om kärlen är överfulla kan soppåsarna falla ur vid hämtning, och om du trycker ner soppåsarna för hårt blir det för hårt sammanpackade och kan då fastna i kärlet och resultera i att kärlet  inte blir helt tömt vid hämtningen. Om du däremot inte fyller upp ditt kärl med soppåsar kan du minska på storleken på kärlet och/eller ändra hämtningsintervall.

Avgifter

Priset för din sophämtning bestäms av en så kallad avfallstaxa som består av två delar; grundavgift och abonnemangsavgift.

 Läs mer om taxor och avgifter

Regler

Föreskrifter om avfallhantering innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshanteringen, vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. 

Läs mer om regler och riktlinjer för sophämtningen.

 


Senast uppdaterad 2014-04-08 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress