Bygga nytt, ändra eller riva

e-tjänst för bygglovHär finner du information som rör bygglov, anmälan, tillstånd och fastighetsfrågor. Du som har e-legitimation kan ansöka om lov och anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga via webben och e-tjänsten Mittbygge.

Läs om förändringarna i plan- och bygglagen här >>

Bygglov

Du behöver ansöka om bygglov när du vill:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster)
 • ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
 • sätta upp skyltar.

Anmälan - när du inte behöver bygglov

Det finns åtgärder som inte behöver ett bygglov men som istället kräver en anmälan.Nästan alla arbeten som berör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Göra en tillbyggnad på max 15 m2 bruttoarea
 • Komplementbyggnad på max 25 m2 (bostadshus, garage eller förråd)
 • Ny bostadslägenhet i enbostadshus
 • Max två mindre takkupor

 Anmälan krävs även när du gör ändringar som berör:

 • planlösning vid avsevärd ändring av planlösning
 • bärande delar
 • hissar
 • eldstäder och rökkanaler
 • ventilation
 • vatten och avlopp

men också vid väsentlig ändring som berör

 • hissar
 • eldstäder och rökkanaler
 • vatten och avlopp
 • brandskydd
 • farligt avfall.

Frågor

Maila gärna dina frågor till Det här är en emailadress.

Välkommen att kontakta oss på byggavdelningen.


Senast uppdaterad 2014-10-08 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress