Bygga nytt, ändra eller riva

e-tjänst för bygglovHär finner du information som rör bygglov, anmälan, tillstånd och fastighetsfrågor. Du som har e-legitimation kan ansöka om lov och anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga via webben och e-tjänsten Mittbygge.

I ett bygglov prövas om det du ansökt om är lämpligt på platsen. Lämpligheten styrs av planbestämmelser, gällande lagstiftning och en bedömning av utformningen.  

Bygglov behövs bland annat när du vill:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster)
 • ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
 • sätta upp skyltar.

Anmälan

Det finns åtgärder som inte behöver ett bygglov men som istället kräver en anmälan.Nästan alla arbeten som berör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan.

Anmälan krävs när du gör ändringar som berör:

 • planlösning vid avsevärd ändring av planlösning
 • bärande delar
 • hissar
 • eldstäder och rökkanaler
 • ventilation
 • vatten och avlopp

men också vid väsentlig ändring som berör

 • hissar
 • eldstäder och rökkanaler
 • vatten och avlopp
 • brandskydd
 • farligt avfall.

Har du frågor?

Maila gärna dina frågor till Det här är en emailadress.

Välkommen att kontakta oss på byggavdelningen.


Senast uppdaterad 2014-02-19 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress