Enskilda avlopp

Är du inte ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet har du ett enskilt dricksvatten och en enskild avloppsanläggning.

 Liten markbädd

Är du inte ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet har du ett enskilt dricksvatten och en enskild avloppsanläggning.  

Enskild avloppsanläggning 

För att få inrätta avloppsanläggning utanför kommunens VA-verksamhetsområde (område med kommunalt vatten och avlopp) krävs tillstånd av myndigheten. Det är Tillståndsnämnden som beslutar i dessa ärenden. Ansökan eller anmälan skickas till Miljöavdelningen. Vid alla nybyggnationer av bostäder, fritidshus, stall med mer utanför tätorten krävs att man kan ordna en godtagbar avloppsanläggning. Att en godkänd avloppsanläggning kan anläggas på platsen är en av förutsättningarna för att platsen ska vara lämplig för byggnation. Se lagar och regler för mer information.

Förutsättningarna skiljer från varje plats eftersom marken har olika genomsläpplighet och avstånd till till exempel grannars brunnar och lutningen på grundvattenytan varierar. Det finns också funktionella skillnader mellan olika typer av anläggningar där en anläggning kan vara billig att anlägga men ger sämre rening eller dyr drift. För att ge dig som sökande ett bättre stöd i ditt val av anläggning deltar vi i en informationssida tillsammans med några andra kommuner som heter avloppsguiden. Här finns mycket information inom området och även kontaktuppgifter till entreprenörer och konsulter som kan hjälpa dig att utforma ditt avlopp. Sök även t ex på Gula sidorna och Hitta.se 

Dricksvattenbrunn

I allmänhet behöver man inte söka tillstånd för att anlägga en borrad eller grävd dricksvattenbrunn. Vill man anlägga en enskild dricksvattenbrunn innanför kommunalt VA-verksamhetsområde är man skyldig att söka tillstånd innan man anlägger brunnen. Vill du ha råd gällande dricksvatten kan du kontakta Miljöavdelningen. 

För mer information kontakta miljöavdelningen, telefon 0171-525 00 

FAQ Avlopp

 


Senast uppdaterad 2013-04-09 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress