Kontakt:

Telefon: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress
Om kontaktcenter

Kommunhuset har öppet
08:00-16:45 måndag-torsdag
08:00-15:00 fredag
08:00-12:00 dag före helgdag

Hitta hit
Centrumleden 1
Klicka på bilden för större karta.

Avloppsanläggningar

Vilken avloppsanlägggning ska jag välja?

Enskilt avlopp; markbädd

Markbädd 

Olika typer av avloppsanläggningar

BDT-avlopp med efterföljande rening av avloppsvattnet

Avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (ej vattentoalett ansluten). Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (två- eller trekammarbrunn) och därifrån vanligtvis till infiltration för rening av avloppsvattnet. Slamavskiljaren töms regelbundet genom kommunens försorg. 

WC-avlopp med efterföljande rening av avloppsvattnet

Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten och vattentoalett. Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (trekammarbrunn) och därifrån, för rening av avloppsvattnet, till infiltration, markbädd eller reningsverk. Slamavskiljaren töms regelbundet genom kommunens försorg. 

 Vattentoalett ansluten till sluten tank

Avloppsanläggning för enbart vattentoalett (snålspolande). Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en sluten tank som töms genom kommunens försorg. 

Torr toalettlösning - latrinkompost

Om vattentoalett inte är aktuellt kan man söka tillstånd att själv ta hand om toalettavfallet genom att kompostera det i en latrinkompost eller genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller latrinkompost.

För mer information, kontakta miljöavdelningen: Johanna Rynman telefon  0171-527 78


Senast uppdaterad 2012-02-28 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress