Kontakt:

Telefon: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress
Om kontaktcenter

Kommunhuset har öppet
08:00-16:45 måndag-torsdag
08:00-15:00 fredag
08:00-12:00 dag före helgdag

Hitta hit
Centrumleden 1
Klicka på bilden för större karta.

Nyanslutningar till kommunalt VA & utbyggnad av kommunalt VA

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vid nybyggnationer inom VA-avdelningens verksamhetsområde ska fastighetsägaren ansluta sig till det kommunala VA-nätet. VA-avdelningen ansvarar för att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp till det kommunala nätet finns.

Ansök till VA-avdelningen om anslutning till kommunalt VA på blanketten "Ansökan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp" minst 2 månader innan planerad anslutning. Du hittar blanketten genom att klicka på länken. Vi kontrollerar om det går att ansluta din fastighet till kommunalt VA, det vill säga om den ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA. Vi kontrollerar också om det finns en befintligt anslutningspunkt eller om det måste dras fram en ny.

"Ansökan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp"

Anläggningsavgift

Innan anslutning kan ske till det kommunala nätet ska fastighetsägaren betala en anläggningsavgift. Om din ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp har blivit beviljad får du en faktura på anläggningsavgifterna. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtyta och hur många hus med indraget vatten och avlopp som finns på fastigheten. Som utgångspunkt för beräkning av avgifterna används fastighetesregistret samt bygglovshandlingar. Först när anläggningsavgiften är betald kan fastigheten anslutas.

Förbindelsepunkt

VA-avdelningen ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten, som vanligtvis ligger 0,5 m utanför tomtgräns. Fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar innanför tomtgräns, s.k. servisledningar.

Inkoppling

När anläggningsavgifterna för kommunalt VA är betalda kan fastigheten anslutas till kommunalt VA. En besiktning av sammankopplingen till det kommunala nätet (förbindelsepunkten vid tomtgräns) ska utföras innan inkoppling får ske. Detta görs av VA-avdelningens personal. För tidsbokning kontaktas vår Kundtjänst. Boka din besiktningstid av anslutningen minst två veckor i förväg. Kontaktuppgifter till kundtjänst hittar du genom länken längst ner på sidan.

Vattenmätare

Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter den aktuella vattenförbrukningen. Vattenmätare tillhandahålls och monteras av VA-avdelningen. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen ska vara lämplig ur arbetsmiljösynpunkt, samt att konsol och avstängningsventiler finns monterade. För ytterligare information om hur mätarplatsen ska vara utformad hänvisas till VA-avdelningen installationskrav för vattenmätare.

Vid om- och tillbyggnation

I samband med om- och tillbyggnation kan förändringar i fastigheten inträffa som kan leda till att fastighetsägaren får betala extra tillkommande anläggningsavgifter.

Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till VA-avdelningen omgående om det har skett förändringar på fastigheten som skulle kunna påverka anläggningsavgiften. Är du osäker på om din om- eller tillbyggnad påverkar anläggningsavgiften? Ta kontakt med kundtjänst för VA & avfall. Du hittar deras kontaktuppgifter genom länken längst ner på sidan.

Anslutning till kommunalt VA i områden med befintligt enskilt vatten & avlopp

För att kommunen ska kunna bygga ut kommunalt VA i befintliga bostadsområden där man haft enskilt vatten och avlopp tidigare krävs att man inkluderar området i verksamhetsområdet för kommunalt VA. VA-avdelningen kontaktar då fastighetsägarna och man har möjlighet att påverka förbindelsepunktens läge.

I samband med att förbindelsepunkten upprättats och fastighetsägaren har meddelats om detta skickas en faktura på anläggningsavgiften enligt taxa. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. VA-avdelningen beviljar inte dispens från att betala anläggningsavgiften. De boende ska sedan koppla på sig på kommunalt VA så snart som möjligt eller senast inom 3 månader från att förbindelsepunkten har meddelats. I övrigt följer inkopplingen till kommunalt VA de normala rutinerna för anslutning till kommunalt VA.

Om inkoppling inte skett efter 3 månader lämnas ärendet till miljöavdelningen för utredning och fasta brukningsavgifter börjar faktureras.

Ersättningsregler för enskilda avlopp

Om en enskild avloppsanläggning blir onyttig på grund av att kommunen byggt ut kommunalt VA har fastighetsägaren rätt till en viss ersättning enligt följande regler:

  • Anläggningen ska vara godkänd och slutbesiktigad.
  • Anläggningens ålder beräknas från slutbesiktningsdatumet och till det datum som fastigheten faktiskt ansluter sig till VA-anläggningens avlopp.
  • Anläggningen är yngre än 10 år.
  • Anskaffningsvärdet baseras på kopior på fakturor. Eget arbete ersätts inte.
  • Om kommunen har upplyst fastighetsägaren om VA-utbyggnad betalas ingen ersättning ut.

Rutiner för obebyggda tomter

VA-avdelningen fakturerar framdragna anslutningspunkter för kommunalt VA även för obebyggda tomter. Anläggningsavgiften är då baserad på förutsättningarna för en obebyggd tomt och ytterligare anläggningsavgifter debiteras när tomten bebyggs.

När anslutningspunkten är aviserad och anläggningsavgiften betald för en obebyggd tomt faktureras fastighetsägaren fasta brukningsavgifter enligt taxa.

 


Senast uppdaterad 2014-04-01 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress