Boende och Byggande

Bygglov

Namn Blankett E-tjänst
Ansökan om lov PDF-blankett (ifyllningsbar) Till vår e-tjänst
Ansökan om bygglov för skylt PDF-blankett (ifyllningsbar) Till vår e-tjänst
Ansökan om förhandsbesked PDF-blankett Till vår e-tjänst
Beställning av nybyggnadskarta eller primärkarta PDF-blankett (ifyllningsbar)  
Strandskyddsdispens PDF blankett (ifyllningsbar)  

Anmälan (bygga nytt, bygga till, bygga om)

Här finner du de blanketter du behöver för att göra en anmälan av bygge.

Namn Blankett E-tjänst
Anmälan Attefallshus   Till vår e-tjänst
Anmälan (eldstad med mera) PDF-blankett (ifyllningsbar) Till vår e-tjänst
Anmälan om kontrollansvarig PDF blankett  
Anmälan om färdigställande PDF-blankett (ifyllningsbar)  
Förslag-rivningsplan PDF-blankett  
Tillstånd till hantering av brandfarliga varor PDF-blankett  
Förslag-miljöinventering efter rivning PDF-blankett  
Ansökan om trädfällning/röjning   Till vår e-tjänst

Detaljplan

Namn Blankett E-tjänst
Ansökan om planbesked PDF-blankett  

Vatten och Avlopp

Namn Blankett E-tjänst
Ansökan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp PDF-blankett  

E-Tjänster


Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress