Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Hemsjukvård

Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar. I hemmet ska man kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet. Man ska också kunna få hjälp med personlig omvårdnad eller hälso- och sjukvård.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Även förskrivning av inkontinenshjälpmedel ingår i hemsjukvården.  Hemsjukvården kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer och för dig som har olika behov av omvårdnad och medicinska insatser.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård kan den få som på grund av funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Du ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård för att få tillgång till sjukvården. Insatserna ska ha inletts av en frivillig individuell vårdplanering med en dokumenterad vårdplan.

Hur får jag hemsjukvård?

Läkaren eller distriktssköterskan på vårdcentral kan anmäla ditt behov av hemsjukvård till sjuksköterskan. Även läkaren på sjukhuset kan anmäla ditt behov, oftast i samband med en vårdplanering vid utskrivning från sjukhuset. I vissa fall kan du själv kontakta kommunens sjuksköterska, som bedömer ditt behov av sjukvård i hemmet.

Vem utför hemsjukvård?

Sjuksköterskan utreder och beslutar om sjukvårdande insatser. Insatserna utformas i samråd med dig och dokumenteras i patientjournalen. Sjuksköterskan kan själv utföra insatsen eller delegera till vårdpersonalen. Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus. Ett samtycke krävs då från dig för att överföra information.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad efter fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på vad du har för inkomst.

 

Kontakt:
Gruppledare Marie Andersson
Telefon 0171-529 94
E-post Det här är en emailadress

Enhetschef Ulrika Wahlstrand
Telefon 0171-529 79
E-post Det här är en emailadress

Adress
Sjuksköterskekontoret
Plommonvägen 4
746 33 Bålsta


Senast uppdaterad 2013-11-06 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress