Kontakt:

Telefon: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress
Om kontaktcenter

Kommunhuset har öppet
08:00-16:45 måndag-torsdag
08:00-15:00 fredag
08:00-12:00 dag före helgdag

Hitta hit
Centrumleden 1
Klicka på bilden för större karta.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Direkt vald av medborgarna har kommunfullmäktige makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är är särskilt betydelsefulla. Detaljfrågor eller verksamhetsfrågor som bäst avgörs av en ansvarig nämnd är det inte meningen att kommunfullmäktige ska ta upp eller besluta om.

I Håbo har kommunfullmäktige 41 platser, så kallade mandat. Under mandatperioden 2014-2018 styrs Håbo kommun av en majoritet som består av Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Folkpartiet (FP), Kristdemokraterna (KD) och Miljöpartiet de gröna (MP). Följande mandatfördelning gäller:

Socialdemokraterna: 15 mandat
Moderata Samlingspartiet: 10 mandat
Folkpartiet Liberalerna: 2 mandat
Bålstapartiet: 2 mandat
Centerpartiet: 3 mandat
Miljöpartiet de gröna: 2 mandat
Sverigedemokraterna: 5 mandat
Kristdemokraterna: 1 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat

Kommunfullmäktige beslutar om:

  • Mål och riktlinjer för kommunens verksamheter
  • Håbo kommuns budget, skattesats och andra ekonomiska frågor
  • Organisation och verksamhetsansvar för styrelser och nämnder
  • Val av revisorer och deras ersättare
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar
  • Folkomröstningar i kommunen
Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde. Ledamöter kan yrka på återremiss om de anser att ett ärende inte är tillfredsställande berett 


Senast uppdaterad 2014-10-28 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress