Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Direkt vald av medborgarna har kommunfullmäktige makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är är särskilt betydelsefulla. Detaljfrågor eller verksamhetsfrågor som bäst avgörs av en ansvarig nämnd är det inte meningen att kommunfullmäktige ska ta upp eller besluta om.

I Håbo har kommunfullmäktige 41 platser, så kallade mandat. Under mandatperioden 2010-2014 styrs Håbo kommun av en majoritet som består av Socialdemokraterna (S), Bålstapartiet (Båp), Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V). Följande mandatfördelning gäller:

Socialdemokraterna: 15 mandat
Moderata Samlingspartiet: 11 mandat
Folkpartiet Liberalerna: 4 mandat
Bålstapartiet: 3 mandat
Centerpartiet: 3 mandat
Miljöpartiet de gröna: 2 mandat
Sverigedemokraterna: 1 mandat
Kristdemokraterna: 1 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat

Kommunfullmäktige beslutar om:

  • Mål och riktlinjer för kommunens verksamheter
  • Håbo kommuns budget, skattesats och andra ekonomiska frågor
  • Organisation och verksamhetsansvar för styrelser och nämnder
  • Val av revisorer och deras ersättare
  • Val av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar
  • Folkomröstningar i kommunen
Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde. Ledamöter kan yrka på återremiss om de anser att ett ärende inte är tillfredsställande berett 


Senast uppdaterad 2014-06-24 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress