Ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter

Föreskrifterna reglerar ordning och säkerhet inom bl.a. offentlig plats såsom torg, trottoarer, badplatser m.m. och gäller bl.a. koppling av hund, katthållning, affischering, alkoholförtäring och användning av pyrotekniska varor. 

Håbo kommuns lokala ordningsstadga / ordningsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Gäller från den 17 oktober 2011.
Föreskrifterna infördes i Länsstyrelsens författningssamling 2011-08-16.

Håbo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och mijö

Vid frågor vänligen kontakta kommunstyrelsens kansli
på telefon 0171-525 02 alternativt e-post Det här är en emailadress

Föreskrifterna reglerar vad som gäller för bl.a. djurhållning, tomgångskörning, spridning av gödsel, eldning m.m.

 


Senast uppdaterad 2013-05-10 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress