Hur lång tid tar handläggningen?


Fråga:

Hur lång tid tar handläggningen av ett tillstånd?Svar:

Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd är cirka 7-8 veckor. För tillfälliga tillstånd till allmänheten cirka 3-4 veckor och för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap cirka 1-2 veckor.

Handläggningstiden kan variera bland annat beroende på om ansökan är ofullständig, när remissvaren inkommer eller när socialnämnden sammanträder.

Länk till socialnämndens sammanträdestider

 

 

Håbo Marknads AB, Sköldvägen 2, 746 50 Bålsta  Telefon: 0171-538 00  Fax: 0171-510 25 E-post: leif.nyren@habo.se