Vad kostar det att ansöka?


Fråga:

Vad kostar en ansökan om serveringstillstånd?Svar:

Avgifterna för prövning och tillsyn grundas på procent av gällande basbelopp. Kostnaden i kronor nedan är beräknat på 2013 års basbelopp.

Ansökningsavgift

 • Nyansökningar, stadigvarande tillstånd till allmänheten
  8.010 kronor (18% av basbeloppet)
 • Nyansökningar stadigvarande tillstånd till slutna sällskap
  6.230 kronor (14% av basbeloppet)
 • Utvidgad tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid
  4.450 kronor (10% av basbeloppet)
 • Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid
  1.335 kronor (3% av basbeloppet)
 • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
  4.005 kronor (9% av basbeloppet)
 • Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap
  890 kronor (2% av basbeloppet)
 • Serveringstillstånd vid cateringverksamhet
  4.005 kronor (9% av basbeloppet) 
 • Pausservering, tillfälligt för servering till allmänheten
  890 kronor (2% av basbeloppet)
 • Kunskapsprov (i avgiften ingår tre (3) försök
  445 kronor (1% av basbeloppet)

Tillsynsavgift

Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgiften baseras på försäljning av alkoholdrycker året innan. Uppgiften om försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till kommunen en gång per år.

 • omsättning mellan 0 - 540.400 kronor (0 - 14 basbelopp)
  ger en avgift på 3.560 kronor
 • omsättning mellan 540.401 - 2.161.600 kronor (14 - 56 basbelopp)
  ger en avgift på 6.675 kronor
 • omsättning mellan 2.161.601 - 4.323.200 kronor (56 - 112 basbelopp)
  ger en avgift på 7.565 kronor
 • omsättning från 4.323.201 kronor eller mer (över 112 basbelopp)
  ger en avgift på 10.680 kronor

För Folköl och Tobak, är avgiften på 1.335 kronor (3 % av basbeloppet) 
För stadigvarande tillstånd till slutna sällskap är årsavgiften 890 kronor, 2% av basbeloppet.

 


Håbo Marknads AB, Sköldvägen 2, 746 50 Bålsta  Telefon: 0171-538 00  Fax: 0171-510 25 E-post: leif.nyren@habo.se