Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Kvinnojour, mansjour

Läs mer under relaterade sidor

Kvinnojouren Olivia

Behöver du hjälp. Kvinnojouren Olivia kan erbjuda stöd och skyddat boende.

Journummer, telefon 0171-562 00 eller mobil 073-624 03 09

Systerjouren Somaya

Alla kvinnor och tjejer är välkomna att söka hjälp. Systerjouren Somaya talar 30 språk och kan hjälpa kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och/ eller muslimsk identitet.

Journummer, telefon 020-81 82 83

Uppsala mansjour

Mansjouren finns till hands för den som behöver stöd och kan även erbjuda ett mer långsiktigt stöd inför, under eller efter en separation, en vårdnads-/umgängestvist eller annan svår situation.

Journummer, telefon 018-50 50 33


Senast uppdaterad 2014-06-24 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress