Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Giftinformation

De vanligaste förgiftningarna orsakas av läkemedel, inandning av farliga ämnen, kemiska produkter, svamp eller växter.


Vid tecken på förgiftning - ring larmnumret 112
eller Giftinformationscentralen 08 - 33 12 31
eller Apotekets Läkemedelsupplysning 020-66 77 66.

Du kan även vända dig till Sjukvårdsrådgivningen 018-611 56 00, texttelefon 020-33 00 20

Tror du att du blivit matförgiftad bör du kontakta bygg-och miljöavdelningen går det inte över på någon dag är det lämpligt att ta kontakt med vårdcentralen.
Läkarmottagning 1: 0171-41 73 40, Läkarmottagning 2: 0171-41 73 10.

Du kan läsa mer om förgiftning i telefonkatalogen - blå sidorna. På giftinformationscentralens webbplats finns information om barn och förgiftning.


Senast uppdaterad 2013-04-02 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress