Kontakt

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Biståndsbedömning
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Särskilt boende, Äldreboende

I de fall den enskildes vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses i det egna hemmet, trots insatser från hemtjänst, kan det vara aktuellt med ett så kallat särskilt boende. I särskilt boende får man hjälp med det man inte klarar själv. Vilken boendeform som blir aktuell avgörs av de behov man har.

Boenden, särskilda


Senast uppdaterad 2013-04-25 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress