Kontakt

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Biståndsbedömning
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Boenden för personer med funktionsnedsättning

Om du har ett funktionsnedsättning och har ökade behov av hjälp för att klara av ditt boende, kan du här läsa mer om vilken hjälp du kan ansöka om. 

Bostadsanpassning

Om du har ett funktionsnedsättning, kan du ansöka om bidrag för att anpassa ditt boende. Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för att du skall kunna bo kvar hemma. För mer information kan du läsa mer under rubriken Bostadsanpassning.

Behov av boende med särskild service?

Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att klara av att bo hemma, kan du ansöka om ett boende med särskild service.

  • En gruppbostad består av lägenheter i direkt anslutning till personal och gemensamma utrymmen. Gruppbostaden är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta), och kan ansökas av personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättning.
  • I en servicelägenhet har den enskilde eget hyreskontrakt och egna möbler. Lägenheten är grundanpassad för rörelsenedsatta, och det finns närhet till personal dygnet runt om man har behov av tillsyn och vård. 
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är också en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta).
    Korttidsvistelsen har ett syfte att dels tillgodose den enskildes behov av miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling, och dels att ge ett utrymme för anhöriga till avlösning och avkoppling.

Kontakt

Om du vill göra en ansökan om boende med särskild service, kan du vända dig till Håbo kommuns biståndsbedömare Telefon 0171-525 00
Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag
E-post: Det här är en emailadress


Senast uppdaterad 2014-03-05 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress