Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Borgerlig begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är Svenska kyrkan, även efter det att kyrkan har skiljts från staten. Kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter och lokal för begravningsceremoni, som kan vara i ett kapell eller i en offentliga samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.     

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerliga begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt  utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, utan det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Håbo kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare. Hos begravningsbyråer finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare som verkar i Håbo med omnejd.

Begravningsbyråerna hjälper ofta till att utforma den borgerliga begravningsakten. En anhörig kan vara begravningsförrättare och de anhöriga kan fritt välja lokal, sång och andra inslag i akten. Personligt farväl kan tas i ett gravkapell eller direkt vid graven.

Begravningsombud

Länsstyrelsen i Stockholms län utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap om begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdiga och passande lokaler för begravningsceremonier, utan religiösa symboler.

Begravningsombud är Jan Barrefors. Telefon: 076-822 05 64


Senast uppdaterad 2014-06-02 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress