Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Dödsboanmälan, bouppteckning

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Bouppteckningen kan ersättas med dödsboanmälan om den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fastighet eller tomträtt.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs till Skatteverket efter utredning av socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Anser de efterlevande att dödsboanmälan ska göras skall vuxenenheten kontaktas så fort som möjligt. Vuxenenheten anlitar vid behov extern konsult för utförande av dödsboanmälan, kostnaden tas ur dödsboet i mån av tillgångar.

Kontakt

För mer information om dödsboanmälan kontakta avdelningen Försörjningsstöd på Myndighetsenheten
Måndag, Tisdag, Torsdag och Fredag kl. 11.00-11.45 via kommunen.

Telefon: 0171- 525 00
E-post: Det här är en emailadress


Senast uppdaterad 2013-10-24 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress