Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Budget och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop?

Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen till en lösning på din situation.

Lösningen kan bestå av:

• Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
• Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
• Förslag om att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
• Råd som fokuserar på dina skulder.
• Förslag om att undvika att situationen förvärras och om att hitta en lösning, steg för steg.
• Hjälp att kontakta dom som har fordringar på dig. Exempelvis inkassobolag och/eller
  kronofogden.
• Information om hur en skuldsanering går till.
• Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att
  ansöka, överklaga eller begära omprövning.
• Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra betalningsuppgörelser, kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. 

Kontakt:
Budget och skuldrådgivare
Telefon 0171- 525 00
E-post: Det här är en emailadress


Senast uppdaterad 2014-12-12 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress