Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Vad gör en godman eller förvaltare

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten ordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste alltid, eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare råder alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

En god man

En god man är en person som hjälper en medmänniska, anhörig, vän, en äldre, en sjuklig eller psykiskt störd person främst i ekonomiska frågor. Till uppdraget hör också att bevka personens rätt i olika situationer såsom intressebevakning gentemot myndigheter, vårdgivare, hyresvärd med flera. Den som får en god man förordnad för sig behåller ändå sin egen rättshandlingsförmåga. Ett godmanskap är en frivillig hjälp. En person kan inte tvingas att få god man mot sin vilja. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

En förvaltare

En förvaltare kan förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Förvaltaren har bestämmanderätten. Han/hon behöver inte ha huvudmannens samtycke till olika rättshandlingar och liknande Till förvaltare förordnas vanligen en person som har tidigare erfarenhet av att vara ställföreträdare.

Kontakt

Överförmyndarnämndens kansli

Telefontid: måndag-torsdag, mellan klockan 10-12
Telefon: 0171- 525 00

Izzo Randhav, handläggare
E-post: Det här är en emailadress 

Ewa Åsberg, handläggare
E-post: Det här är en emailadress


Senast uppdaterad 2015-05-19 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress