Misstanke om barn som far illa

Barn som far illaOro för barn och ungdomar?

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa, bör du enligt Socialtjänstlagen anmäla detta till socialtjänsten, se telefonnummer under kontakt enligt nedan.

Du kan ringa mottagningen antingen för att göra en anmälan gällande oro för ett barn eller ungdom, eller för att rådgöra gällande ett barn eller ungdom. Om du upplever att du behöver skydda din identitet på grund av hotbild eller andra orsaker, kan du välja att göra en anonym anmälan. Tänk i så fall på att inte uppge ditt namn i samtalet.

Anmälningsskyldighet för personer som arbetar med barn och ungdomar

Personal som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar är enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt. Det kan vara personal inom skola, barnomsorg, vården etc.

Alla som arbetar professionellt med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barnens situation och därför behöver socialtjänsten hjälp att få veta var behoven finns.

Du som ser barnen i din dagliga verksamhet får mycket information om barnen. Ibland väcks oro eller frågor om hur barnet egentligen har det. Ibland har barnen symtom som du inte kan finna någon förklaring till. Ibland berättar barnen sådant som gör dig undrande. Ibland ser du beteenden eller händelser som avviker från det vanliga. Ibland har oron mer svårgripbara orsaker.

Utredning

Om anmälan bedömds leda till utredning enligt 11 kap 1,2 §§ Socialtjänstlagen ska utredningen pågå i högst 4 månader. Utredningen bedrivs i nära samarbete med berörda föräldrar, barn och ungdomar, samt i förekommande fall skola, polis och BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin). Utredningen bedrivs genom samtal i olika konstellationer som bedöms gagna de frågeställningar som utredningen rör.

Kontakt
Om du vill komma i kontakt med mottagningen, socialförvaltningens myndighetsenhet eller socialjouren kan du ringa:

Mottagningen direkt
Telefon: 0171-529 31
Öppettider: 
Måndag - tordag kl 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00
Fredag kl 09:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00

Socialförvaltningens myndighetsenhet
Telefon: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress 

Under kvällar och helger kan du ringa
Socialjouren på 112 - begär socialjouren i Uppsala län

Använd gärna nedan blankett anmälan om oro för barn


Senast uppdaterad 2014-11-06 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress