Stödboendet 29:an

Ungdomsboendet 29:an är ett tidsbegränsat stödboende för ungdomar med vårdbehov mellan 16-22 år som inte kan bo hemma av olika orsaker. Med stöd av personalen bygger ungdomen en självförsörjande framtid. Ansökan om boende sker genom socialförvaltningens myndighetsenhet.

 

Kontakt

Stöd och behandlingsenheten
Telefon: 0171-525 00 eller 0171-529 83
Besöksadress: Bålstavägen 29

Myndighetsenheten
Telefon: 0171-525 00


Senast uppdaterad 2011-10-04 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress