Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Invandring och integration

Håbo kommun arbetar strukturerat med mottagandet beroende på den nyanländes behov. Målet är att den nyanläde så snabbt som möjligt ska komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

En del av introduktionen, som alltid ingår är:

Svenskundervisning för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser (till exempel validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter och praktik). Socialförvaltningen ansvarar för barnomsorg, skola, fritid samt sysselsättning för barn. Arbetsförmedlingen har inledande etableringssamtal med den nyanlände. Det görs en kartläggning av yrkes- och utbildningsbakgrund. Etableringssamtalet resulterar i en etableringsplan.

Vad kan du som kommuninvånare bidra med?

Du kan vända dig till någon av de etablerade föreningarna som i dag arbetar för att tillvaron för de nyanlända ska förenklas. Det är bland annat: Röda Korset i Håbo, Håbos Internationella Kvinnors Förening och Svenska Kyrkan i Håbo.
Du kan även engagera dig genom att bli god man åt ensamkommande barn, bli fadder åt någon flyktingfamilj eller familjehem åt ensamkommande barn.

Överenskommelse

Håbo kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 25 nyanlända flyktingar eller skyddsbehövande per år. Samt en överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Biskops Arnö.

Ersättning till Håbo kommun

Kommuner som tar emot nyanlända för bosättning får en årlig grundersättning för varje år överenskommelsen gäller som motsvarar fem prisbasbelopp. Samt en schablonersättning för varje nyanländs kostnader som uppstår kring bland annat bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem, SFI, samhällsorientering och tolk.

Migrationsverkets avtal med enskilda näringsidkare

Migrationsverket har valt att köpa flyktingförläggningsplatser som tjänst av enskilda näringsidkare i Sverige. Det är ett avtal mellan den enskilda näringsidkaren och Migrationsverket.

Håbo kommun har en roll som tillsynsmyndighet gentemot den enskilde näringsidkaren, och dess eventuella framtida användning av en fastighet som flyktingförläggning, inom områden såsom bygglov, miljö- och brandinspektion.

Håbo kommun kan och får inte påverka det en enskild näringsidkare väljer att göra med den egna verksamheten. Det skulle strida mot näringsfriheten och den fria etableringsrätten som är grundlagsstadgad.


Information om Sverige

För dig som är ny i Sverige kan du på www.informationsverige.se få veta mer om hur vårt samhälle fungerar. Här kan du bland annat läsa om:

  • Hur du lär dig svenska
  • Att söka bostad
  • Vägen till arbete
  • Att utbilda sig
  • Vart du vänder dig om du blir sjuk

På länken nedan kan du läsa om Sveriges kommuner. För att se Håbos kommunpresentation klicka på direktlänken: Håbo kommun

 
Kontakt

För ytterligare information kan du kontakta Håbo kommuns flyktingsamordnare, telefon 0171-525 00.

Det går även bra att ringa myndighetsenheten, telefon 0171-525 00.
Öppettider måndag - torsdag 08:00 - 16:45, fredagar 08:00 - 15:00


Senast uppdaterad 2014-12-05 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress