Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Färdtjänst

Allmänt om färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken för de personer som inte ensamma kan förflytta sig med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst innebär att du färdas med taxi eller specialfordon, exempelvis en minibuss med plats för rullstol.

Rätten till färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken. Från 1998-01-01 regleras färdtjänsten av en särskild  lag, Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Lagen säger, att de personer som på grund av bestående eller långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och därmed svårigheter att resa med allmänna kommunikationer, har rätt till färdtjänst. Färdtjänsttillståndets omfattning bestäms utifrån varje persons behov. Tillståndet kan innehålla begränsningar med vilka färdmedel som får användas samt inom vilket område resorna får göras. Om den som söker färdtjänst behöver ledsagare för att kunna genomföra resan ska tillståndet även omfatta det.


Senast uppdaterad 2013-04-03 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress