Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Den 1 januari 2013 tecknade kommunen en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Gjensidige.
Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Försäkringsbesked
Försäkringsvillkor
Skadeanmälan


Senast uppdaterad 2014-01-31 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress