Kontakt:

Socialnämndens kansli
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Individ & Familjeomsorg, IFO
Telefon växel: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress

Äldreboende Pomona
Reception
Telefon 0171-528 80
E-post: Det här är en emailadress

Relationsvåld

Relationsvåldsgruppen är ett samarbete mellan socialtjänstens stöd och behandlingsenhet samt myndighetsenheten. Relationsvåldsgruppen finns till för:

  • dig som lever eller har levt i en relation med fysiskt och/eller psykiskt våld.
  • personer i alla åldrar, såväl barn, ungdomar som vuxna.
  • både kvinnor och män, oavsett sexuell läggning samt oberoende av vilken del du har haft i våldet.

Relationsvåldsgruppen kan erbjuda dig:

  • Krissamtal för barn och ungdomar
  • Stöd/hjälp med myndighetskontakter
  • Stöd inför och under eventuell rättsprocess
  • Råd/stöd/behandling till den utsatte
  • Råd/stöd/behandling till förövaren

Kontaktuppgifter till personer i Relationsvåldsgruppen kan fås genom kommunen: 0171 - 525 00

Ansvarig chef för Relationsvåldsgruppen är Göran Lidström, enhetschef på Myndighetsenheten, 0171 - 527 81


Senast uppdaterad 2013-10-24 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress