Brandskydd, sotning

Rdtj Logga

Räddningstjänstens uppgifter är att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.


För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt behöver vi er hjälp - genom att ni tänker på er säkerhet.   Räddningstänsten Enköping/Håbo blev från och med 2008-01-01 ett kommunalförbund och bildar då en egen juridisk enhet med ansvar att inom Enköping och Håbo kommuner hantera och utföra uppgifter enligt olika lagstiftningar och enligt kommunernas mål.

Förbundet blir en ny arbetsgivare för alla som idag är anställda inom räddningstjänsten i Enköping och Håbo. Organisationen förblir oförändrad både vad gäller personal och brandstationer. Detsamma gäller alla de olika uppdrag som organisationen idag utför som t ex sjukvårdlarm åt landstinget.

På Räddningstänstens hemsida finns information till våra två kommuners invånare om de risker som finns i vår närhet och hur bränder och mycket annat kan förebyggas. Det finns även nyttig information till er företagare i ert systematiska brandskyddsarbete.   Genom att använda länken nedanför så kan du på Räddningstjänsten Enköping/Håbo hemsida läsa mer om räddningstjänstens organisation.

www.rtjeh.se    


Senast uppdaterad 2011-08-04 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress