Kontakt:

Telefon: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress
Om kontaktcenter

Kommunhuset har öppet
08:00-16:45 måndag-torsdag
08:00-15:00 fredag
08:00-12:00 dag före helgdag

Hitta hit
Centrumleden 1
Klicka på bilden för större karta.

Socialtjänstens föreningsbidag

Håbo kommuns socialnämnd beviljar föreningsbidrag till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde inom Håbo kommun.

Bidraget är avsett att vara ett stöd till lokala föreningar/organisationer som vars engagemang innehåller stöd- och hjälpinsatser för Håbo kommuns invånare med anknytning till socialtjänsten.

Senast 11 mars för det aktuella året ska ansökan lämnas in

  • För föreningsbidrag ska - ansökningsblankett, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning vara inlämnat till socialtjänstens kansli.
  • För startbidrag ska  - ansökningsblankett, stadgar, namn på styrelsens ledamöter, verksamhetsberättelse samt budget lämnas in till socialtjänstens kanli.

Handlingar skickas eller lämnas in till:
Håbo kommun
Socialtjänstens kansli
746 80 Bålsta

För frågor kontaka
Socialförvaltningens kansli, telefon 0171-525 00 eller e-post Det här är en emailadress


Senast uppdaterad 2013-10-30 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress