Allemansrätten

Allemansrätten är en så kallad sedvanerätt. Den är inte lagstadgad men dess grundprincip, att alla har rätt till naturen, finns inskriven i naturvårdslagen. Ibland kan allemansrätten vara begränsad för att skydda naturen. Ett exempel är naturreservat.

I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Inte bara inom begränsade områden utan så gott som överallt.. Vi kan åka båt på annans vatten, gå iland på andras stränder, bada i annans vatten och tälta utan särskilt tillstånd över natten på annans mark. Allt detta kallas ALLEMANSRÄTT.

Men allemansrätten är också en – allemansskyldighet. - Far varsamt fram i naturen. Tänk särskilt på detta när Ni går över annans mark för att fiska eller meta från strand.

Var varsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

Berghäll mot vattenDetta får du göra på annans mark:


Gå, cykla, rida och åka skidor om du inte skadar gröda, skogsplantering eller liknande. Privat tomtmark får du dock inte beträda, det är hemfridsbrott.

Tälta ett eller några dygn men inte på jordbruksmark eller nära boningshus.

Göra upp eld om det inte är minsta fara för brand. -Släck alltid elden ordentligt och elda aldrig på klipphällar. Om elden sprider sig kan du dömas till skadestånd.

Bada, förtöja båt och gå iland överallt utom vid tomt eller inom områden där någon myndighet har förbjudit tillträde, t ex för skydd av fåglar eller sälar.

Plocka vilda bär och blommor, svamp nedfallna grenar och torrt ris på marken. Det är dock förbjudet att plocka fridlysta växter.

Detta får du inte göra på annans mark:

  • Du får inte ta kvistar, näver, bark, sav eller kåda från växande träd. Självklart får du inte fälla träd eller buskar.
  • Du får inte köra bil, mc, moped eller andra motorfordon i terräng eller på vägar som inte är upplåtna för allmän trafik.
  • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten men du får fiska med spö och andra handredskap längs havskusten med undantag för laxfiske.
  • Du får inte lämna skräp och annat avfall i naturen.
  • Kom i håg att utövande av allemansrätt alltid måste ske med allemansvett, dvs med stor hänsyn till naturen och andra människor! Det betyder bl a att du alltid bör avstå från att göra saker som kan störa djurlivet eller andra människor eller som kan skada växtlighet, mark eller något som är av ekonomiskt eller kulturellt värde.
  • Är du i något fall osäker om vad du får eller bör göra så bör du samråda med länstyrelsen eller berörda markägare.

Senast uppdaterad 2014-06-12 Okänd författare

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress