Kontakt:

Telefon: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress
Om kontaktcenter

Kommunhuset har öppet
08:00-16:45 måndag-torsdag
08:00-15:00 fredag
08:00-12:00 dag före helgdag

Hitta hit
Centrumleden 1
Klicka på bilden för större karta.

Kollo för barn och unga

Det finns runt om i landet kollo och/eller lägerverksamhet för många olika målgrupper. Några vänder sig till barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Några till barn med rörelsehinder. En del har kollo under alla lov, andra bara på sommarlovet. Om du/ditt barn vill ha möjlighet att vara på kollo en period kan du söka om bistånd från kommunen. Bistånd behov prövas alltid.

Håbo kommun tillämpar generellt inte möjlighet för alla barn att få åka på kollo. I första hand är kollo en möjlighet för barn och unga som är i behov av särskilt stöd.

Däremot kan alla föräldrar som vill, ansöka om att barn/barnen och/eller ungdomen ska få åka på kollo.

Att få tillbringa några veckor på kollo biståndsbedöms av Håbo kommuns socialsekreterare inom myndighetsenheten. Eller för för er som har tillgång till LSS-insatser med LSS-handläggaren.

Om du inte har tillgång till LSS får du prata med biståndsbedömare inom myndighetsenheten om hur du ska göra för att få insatsen.

Myndighetsenhetens biståndsbedömmare
Telefon 0171-525 00
Telefontid vardagar klockan 08:30 - 09:30
E-post: Det här är en emailadress

När ansökan kommit in (en ansökan per barn) utreds det om behov finns av bistånd. Därefter lämnas besked. Avslag på ansökan om vistelse på kollo för barn/barnen och/eller ungdom kan inte överklagas.


Senast uppdaterad 2014-09-16 Okänd författare

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress