Barn och utbildning

Kontaktcenter: 0171-525 00
Fridegård reception: 0171-538 40

Besöksadress
Fridegård, Centrumgränd 5, Bålsta

Postadress
Barn- och utbildningsförvaltningen, Håbo kommun, 746 80 Bålsta

Leveransadress
Barn- och utbildningsförvaltningen, Fridegård, Centrumleden 5, Bålsta

Fakturaadress
Håbo kommun, FE529, 838 81 Frösön (ange även referensnummer)

Kontakta oss

Vill du lämna en synpunkt på vår verksamhet kan du göra det på kommunens synpunktsida.
Du kan också skicka e-post direkt till nämnden så vidarebefodras brevet till berörda. Det här är en emailadress

Musikskolan
Rektor Lars Bäcklund

Assistent Susanne Karén

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning
Sjukanmälan personal - 0171-538 61
Sjukanmälan elever - 0171-171185
Reception - 0171-538 40
 
Tf rektor Catharina Wakim
Ansvarsområde: Fridegårdsgymnasiet och övergripande
 
Biträdande rektor Anders Olsson
Ansvarig för Håbo vuxenutbildning
 
Biträdande rektor Jan Hansson
Ansvarig för Kämpe, IM och Gymnasiesärskolan
 
Pia Gidén
Studie- och yrkesvägledare Fride
 
Lotta Lindström
Studie- och yrkesvägsledare Kämpe och Håbo vuxenutbildning

Senast uppdaterad 2015-02-27 Det här är en emailadress »

Kontakta oss: Barn- och utbildningsförvaltningen, Håbo kommun, 746 80 Bålsta Växeln: 0171-525 00 Fridegård reception: 0171-538 40  E-post: Det här är en emailadress