Kontakt:

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning

Besöksadress - Centrumgränd 5
Leveransadress - Lastkaj: Centrumleden 5

746 80 Bålsta

Telefon: 0171-538 40
E-post: Det här är en emailadress

Sjukanmälan elever
0171-17 11 85 (automatisk teletjänst)
Görs varje dag och före skoldagen startar.
Görs av vårdnadshavare till omyndig elev.

Gymnasiearbete 100p

  • På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiearbete om 100 p.
  • I gymnasiearbetet ska eleven visa vad hon eller han kan utifrån det eleven har lärt sig tidigare i utbildningen.
  • Mål för gymnsiearbetet ingår som en del i examensmålen för att betona att elevens gymnasiearbete ska inriktas mot programmets karaktär.
  • I målen för gymnsiearbetet på yrkesprogramman står att gymnsiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som som gäller för den valda yrkesutgången.
  • Med gymnasiearbete ska eleven visa sin förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.
  • Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det kan genomföras i företagsliknande former.

Senast uppdaterad 2011-09-06 Det här är en emailadress »

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning, Besöksadress - Centrumgränd 5
Leveransadress - Lastkaj: Centrumleden 5, 746 80 Bålsta
Telefon: 0171-538 40 E-post: Det här är en emailadress