Gymnasiearbete 100p

  • På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiearbete om 100 p.
  • I gymnasiearbetet ska eleven visa vad hon eller han kan utifrån det eleven har lärt sig tidigare i utbildningen.
  • Mål för gymnsiearbetet ingår som en del i examensmålen för att betona att elevens gymnasiearbete ska inriktas mot programmets karaktär.
  • I målen för gymnsiearbetet på yrkesprogramman står att gymnsiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som som gäller för den valda yrkesutgången.
  • Med gymnasiearbete ska eleven visa sin förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.
  • Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det kan genomföras i företagsliknande former.

Senast uppdaterad 2011-09-06 Det här är en emailadress »
Till Internationellt Internationellt Till Pressklipp Pressklipp Till Skolmatsedel Skolmatsedel Till Fride Performance Fride Performance Till Skol IF Skol IF Till Ung företagsamhet UF Ung företagsamhet UF Till Bannerlista mat Fridegårdsgymnasiet Bannerlista mat Fridegårdsgymnasiet Till Schema Schema Till Fridesupporten Fridesupporten

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning, Besöksadress - Centrumgränd 5
Leveransadress - Lastkaj: Centrumleden 5, 746 80 Bålsta
Telefon: 0171-538 40 E-post: Det här är en emailadress