Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gamla Nyheter


 • Håbobo och bilist? Se hit!
  2016-04-19
  Vi vill göra dig uppmärksam på att kommunen börjar prioritera parkeringsövervakning för att förbättra trafiksäkerheten. Det betyder att vår externa leverantör Europark bevakning (APCOA) utfärdar parkeringsanmärkning för den som parkerar mot gällande bestämmelser.
  Läs mer
 • Tre vildsvin Så rapporterar du vildsvin
  2016-04-11
  Det finns flera sätt att meddela oss om du sett vildsvin. Uppge plats, tid och antal djur.
  Läs mer
 • Nya avgifter för parkeringsanmärkningar
  2015-11-18
  Avgifterna för parkeringsanmärkningar i Håbo kommun är i dag 300 kronor för en lättare förseelse och 500 kronor för en grövre. Det är belopp som gällt sedan en längre tid tillbaka. Den 16 november beslutade kommunfullmäktige om en höjning av avgifterna.
  Läs mer
 • Projektet ”Hållbart resande i Bålsta” – en väg till fossilbränslefri kommun
  2015-10-14
  Håbo kommun har som mål att bli fritt från fossilbränslen år 2050. I projektet "Hållbart resande i Bålsta" arbetar kommunen med att ge tjänstemän och politiker redskapen som behövs för att omvandla Bålsta till en promenadvänlig stad som underlättar för våra invånare att i framtiden promenera, cykla eller åka buss i stället för att ta bilen.
  Läs mer
 • Nu finns en bredbandsstrategi för Håbo kommun
  2015-10-07
  Nu har Håbo kommun en antagen bredbandsstrategi. Strategin berättar hur Håbo kommun ska arbeta för bredbandsutbyggnad i kommunen och även hur elektronisk kommunikation ska underlätta för medborgarna att ta del av kommunens tjänster och service.
  Läs mer
 • Nyheter fortsatt asfaltering i Bålsta
  2015-09-04
  Ett flertal vägar kommer att asfalteras med start den 7 september. Fordonstrafiken kommer att dirigeras av trafikvakter, men det kommer vissa tider medföra en något försämrad framkomlighet.
  Läs mer
 • Bussar ersätter pendeltågen 15-16 augusti
  2015-08-04
  Nu rullar tågen igen som vanligt till och från Bålsta efter sommarens stora arbeten på Mälarbanan. Däremot kommer det att ske en avstängning under helgen den 15-16 augusti på grund av fortsatta banarbeten. Då ersätts tågen igen av bussar på sträckan Spånga-Bålsta.

  Läs mer
 • Asfaltering av Södra Bålstaleden vecka 33
  2015-08-03
  Hela Södra Bålstaleden inklusive Dragetrondellen och Kalmarrondellen är planerade att fräsas och asfalteras vecka 33 (10-16 augusti)
  Läs mer
 • Upphittade döda eller skadade djur
  2015-07-21
  Under sommaren får kommunen oftare frågor om vad som ska göras med upphittade djur. Döda djur som hittas på kommunal mark eller i tätort kan alltid felanmälas till kommunen via webben. Skadade eller övergivna djur ska anmälas till polisen.
  Läs mer
 • Informationsträffar om bredband på landsbygden
  2015-04-01
  Under våren kommer Länsstyrelsen att hålla tre informationsträffar om bredband på landsbygden. På träffarna kan du få information om bredbandsstödet och ställa dina frågor om ansökningsförfarandet direkt till Länsstyrelsen.
  Läs mer
 • Bålsta station blir mer tillgänglig
  2015-03-04
  Bålsta station är en av de 150 stationer som Trafikverket har som mål att tillgänglighetsanpassa innan 2021. Planerad byggstart under vecka 11 2015.
  Läs mer
 • Håbo kommun avser att teckna markavtal med Svensk Infrastruktur AB
  2014-09-05
  Under sommaren har diskussioner förts med Svensk Infrastruktur AB (SI) om bredbandsutbyggnad i Håbo kommun. Vi har nu hittat former för hur samarbetet ska ske, som båda parter är överrens om, säger Håbo kommuns utvecklingschef Klas Ljungberg.
  Läs mer

2015-01-26

Klicka för support
Stäng supportfönster