Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information till vårdnadshavare

Information om vattenavstängning 26 oktober och ett arbete för förbättring av trafiksäkerheten utanför Futurum

Nästa vecka på torsdagen den 26 oktober kommer skolans vatten att stängas av efter kl. 16.00. De elever som då finns kvar på skolan kan använda toaletter i paviljongerna, nedervåningen då dessa inte berörs. Fritidspersonal kommer att prata med era barn och ha en beredskap för att följa med elever till paviljongen.

Här kommer information om att vi inom kort kommer starta ett projekt med att förbättra trafiksäkerheten längs Kalmarleden förbi Futurum.

De 2 övergångsställena som ansluter mot skolan kommer att smalnas av. Dels för att få kortare passage över vägen och för att få ner hastigheten genom att krympa ihop vägen vid dessa. Passagen över Kärlekens väg och anslutningen till busshållplatsen där kommer också förbättras.

Arbetet kommer att starta under vecka 43 och som alla gatuarbeten så blir det givetvis en störning under arbetets gång. Vi räknar med att arbetet kommer ta ca 1 månad.

Det övergångsställe man arbetar på kommer vara avstängt med hänvisning till det andra. Planen nu är att starta med det ”nedre” som inte har signaler. Där kommer det sedan att sättas ”blinkande” skyltar som vid Vibyskolan.

Ett mer omfattande arbete blir det sedan vid övergångsstället med trafiksignaler. Då kommer signalerna att flyttas närmare varandra.

Vänligen
Ewa Johansson
Rektor Futurum

Sidansvarig: Håbo kommun

2017-10-20

Klicka för support
Stäng supportfönster