Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Elevråd

Elevrådet består av elever från åk 1-9. De är uppdelade i tre olika grupper åk 1-3, åk 4-6 och 7-6. Elevrådsrepresentanterna utses i klasserna på klassrådet. Alla elevrådsgrupper leds av en pedagog på skolan.

Elevrådet har möten en till två gånger i månaden och en gång i månaden lyfts elevrådets frågor på skolans ledningsgruppsmöte, där skolledning och lagledare ingår. Exempel på frågor elevrådet arbetar med är arbetsmiljö, lokaler, läxor, elevens val, matsalen och maten samt övrigt som eleverna tar upp på klassråden.

Varje elevrådsgrupp utser representanter som deltar i matrådsmötena, som är två gånger per termin. Vid matrådsmötena medverkar representant från skolans kök.


Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster