Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-538 01 0171-538 02

Gröna Dalen Runbrovägen 10 746 80 Bålsta

Anteckningar föräldrarådet grundskolan och särskolan på Gröna Dalenskolan

Här lägger vi upp våra anteckningar från våra föräldrarådsmöten, med det senaste överst.

Föräldraråd 2017-10-02

Charlotte, Therese, Elin Q, Fredrik, Sara, Oshy, Jonas och Kerstin

Nu har vi ytterligare föräldrarepresentanter och rådet består numera av sex föräldrar, vilket är jättebra.

 • Föräldraföreläsning
  En föreläsning som främjar hälsa. Lotta Wanning som är idrottspsykolog dök upp som ett förslag. Hon föreläser för idrottsföreningar, men har ett innehåll som borde vara bra även i föräldrasammanhang. Sara kontaktar henne för att kolla om hon är intresserad av att föreläsa och under vilka förutsättningar hon gör det. Sara återkopplar till Jonas.

 • Uppdatering av trivselregler och likabehandlingsplan
  Dessa kommer att uppdateras under VT-18 och då kommer såväl elever som personal och föräldrar vara delaktiga.

 • Elevrådsutbildning
  Våra elevråd i åk 4-6 och 7-9 har, tillsammans med elevråd från de andra kommunala skolorna i kommunen, genomgått en elevrådsutbildning. Vi har nu på skolan kommit igång/förbättrat med ett elevråd per stadie. Vid varje elevrådsmöte medverkar berörd biträdande rektor, som i sin tur tar med sig eventuella frågor/synpunkter till/från skolans ledningsgrupp. Den 10 oktober kommer vi även medverka på Demokratidagen med elever från högstadiets eleveråd.
  Under hösten kommer elever från högstadiet även få en elevskyddsombudsutbildning, då eleverna ska ha representation i vårt arbetsmiljöarbete.

 • Diskussion om trygghet
  Förebyggande arbete med bland annat ny elevassistentorganisation, upprättar rutiner för inrymning etc. Vi agerar snabbt när vi får information om elever känner sig utsatta, när vi känner till det eller får kännedom om det.

 • Frukost
  Verkar som om det går att äta frukost utan att lämna fram kupong, vilket blir fel i förhållande till de som gör rätt och betalar för sig. Kul dock att fler elever har upptäckt frukosten.

 • Input från föräldrarådet
  Fråga om läromedel och möbler och om att det saknas. Vi har förvisso en budget att hålla oss till, men inga elever ska behöva vara utan läromedel. Alla våra elever har stol och bänk att jobba på. Just nu håller vi på och sammanställer behovet av komplettering av möbler och kommer att lägga beställning, troligen utifrån en prioritering.
  Det berättades med mycket positiva ord om några av våra lärare på skolan.

 • Meddela gärna punkter som ni vill ta upp på kommande möte mailledes innan mötet.

 • Nästa möte 27/11 16.30-17.30

2017-05-22

Charlotte, Sara, Oshy, Elin Q, Kerstin och Jonas

Vi har två nya föräldrar i föräldrarådet, Oshy Liebech-schwartz och Mikaela Filipsson.

 • Uppföljning pick-nick
  Det var trevlig, även om det var ganska kyligt.

 • Aktiviteter HT-17
  • Föreläsning för föräldrar HT-17 tex om sociala medier. Sara och Oshy kollar.
  • Mötesdatum föräldrarådet
   • 25/9 16.30-17.30
   • 20/11 16.30-17.30

 • Skolfotografering?
  Ska vi ha skolfotografering? Det är förenat med tämligen höga kostnader för familjerna att köpa bilder av sina barn. Fler och fler skolor slutar med skolfotograferingen. För verksamheten så ställer det alltid till det en del då det blir avbrott i undervisningen. Vi kom överens om följande, vilket även innebär att kolla upp möjliga alternativ till enskild fotografering.
  • Skolkatalog – ja!
  • Klasskort – ja, eftersom vi har skolkatalogen.
  • Enskilda kort – ja, men att man som vårdnadshavare själv väljer att göra det och bokar in tid för fotograferingen. Fotograferingen skulle då kunna ske i samband med tagning av klasskortet. Komplettera eventuellt med att fota i vissa åk.

 • Trivselregler
  Våra regler ska uppdateras och i det arbetet ska föräldrar ges tillfälle att vara delaktiga, vilket görs via vårt föräldraråd. Även elever och personal kommer att vara delaktiga i uppdateringsarbetet.
  • Anpassa språket så att eleverna förstår vad reglerna och konsekvenserna innebär.
  • Rökning/Tobak förbjuden gäller även skolans område.
  • Eventuella fler synpunkter lämnas in till skolledningen som kommer att uppdatera reglerna inför kommande läsåret. Synpunkter tas även in via elevråden och från personalgruppen.

 • Föräldraenkäten
  Vi hade precis fått resultatet från föräldraenkäten och vi gick igenom den. Enbart 75 personer hade svarat på den, vilket vi tycker är väldigt lågt. Vi har ca 460 elever på skolan.

 • Inlämnade lappar
  Charlotte lyfter upp att de vid några tillfällen har fått lämna in samma lapp flera gånger. Skolledningen tar med sig detta.

 

2017-03-20
Diskussion om hur vi får fler föräldrar intresserad och involverade i föräldrarådet. Den här gången var det två föräldrar och fyra skolledare. Vi lyfte fram följande som kan bidra till mer intresse:

 • Tydliggöra agendan för kommande möte
 • Informera på föräldramöte i början av läsåret, tex föräldrar från föräldrarådet presenterar föräldrarådsverksamheten
 • Varje klass utser två representanter

Planerade kommande aktiviteter:

 • Picknick 11 maj
  Föräldrarådet tillsammans med elevrådet bjuder in till en picknick. 11/5 16.30-19.00. Ann-Charlotte tar med sig detta till elevråden samt samordnar mellan råden. Grillar igång mellan 16.30-18.30. skolan står för kol/briketter.

 • Föräldrarådsmöte 22 maj 16.30-17.30 med agendan:
  • Information inför HT-17
  • Datumsätta möten HT-17
  • Föreläsare för föräldrar – tema?

Utöver detta pratade vi om att genomföra föreläsningar vid olika tillfällen, som tex om sociala medier. Mer om detta under kommande möten.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-10-09

Klicka för support
Stäng supportfönster