Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Stöd, hälsa och trygghet

Särskilt stöd i grundskolan. Illustration med händer i olika färger.

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller stöd under hela skoltiden.

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och må bra för att på bästa sätt kunna utvecklas och ta del av undervisningen.

Vår målsättning är att ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vår likabehandlingsplan är under revidering och den beräknas vara klar under hösten 2017.

På skolan arbetar vi med elevhälsoteam. På skolan finns skolsköterska och skolkurator. Läkare och psykolog finns externt och anlitas vid behov.

En god skolmiljö förutsätter ett bra samarbete mellan skola och föräldrar. Ta gärna kontakt med oss!

Skolsköterska Lotta Englund har telefon 0171-537 08.

Skolkurator Ammie Morin har telefon 0171-537 09.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-09-21

Klicka för support
Stäng supportfönster