Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gymnasiesärskolans program

Gymnasiesärskolan består av nationella program och indiviuella programmen. Ansökan sker på gymnasieantagningens webbplats samtidigt som valet till gymnasieskolan. FISK

Nationella program

Det finns nio nationella program inom gymnasiesärskolan. De nationella programmen har programmål som är fastställda av riksdagen. På det nationella programmet läser eleven gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar samt individuellt val. Eleverna gör ett gymnasiesärskolearbete som ska visa att eleven klarar vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde.

I Håbo kommun erbjuder vi följande nationella program:

  • Programmet för samhälle, natur och språk (SNSAM)
  • Programmet för fordonsvård och godshantering (FGFOR)
  • Programmet för hantverk och produktion (HPHAN)
  • Programmet för administration, handel och varuhantering (AHADMIV)

Om programmet du vill gå inte finns i Håbo kommun - prata med din studie- och yrkesvägledare om hur du söker program utanför kommunen.

Individuella programmen

Ungdomar som inte kan delta i något av de nationella programmen erbjuds utbildning på de individuella programmen. Här läser man följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Innehållet på ett individuellt prgoram utformas utifrån varje individs förutsättningar. Praktik kan förekomma då det bedöms vara till gagn för den enskilda eleven. På individuella program kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden.

Gymnasieskolans Introduktionsprogram

Elever som gått grundsärskolan kan söka till något av introduktionsprogrammen i gymnasieskolan; yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion i hemkommunen.

Om du är intresserad av att gå introduktionsprogrammet- prata med din studie- och yrkesvägledare.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster