Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbos förstelärare 2014-2015

Här kan du läsa små korta presentationer av våra duktiga förstelärare för att få en inblick i deras vardag.

I år har vi satsat på våra förstelärartjänster och gått från förra årets åtta och ökat till totalt 29 tjänster.

Att vara förstelärare innebär att en yrkesskicklig lärare bland annat får jobba med att förbättra undervisningen på sin egen eller flera skolor och/eller vara huvudlärare inom ett specifikt ämne. Detta för att lärarna ska ha chansen att kunna utvecklas och göra karriär samtidigt som de undervisar.

Kaisa Kellert

Namn: Kaisa Kellert.

Skola: Västerängsskolan.

Undervisar i: SO.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag vill arbeta mer med elever som under vissa perioder hamnar i svårigheter som påverkar deras skolsituation. Jag vill stärka deras motivation, deras studieteknik och hjälpa dem att få ordning på sitt arbete så att de får lyckas i skolan.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Lyhörd, strukturerad och reflekterande.

Maria Hellgren

Namn: Maria Hellgren.

Skola: Västerängsskolan, årskurs 7-9.

Undervisar i: Svenska och franska.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Fortsätta arbetet med språkstärkande och bedömning för lärande.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Ett långpass i veckan har jag förmånen att vi är två lärare, så jag bad min kollega att beskriva mig: modig, nydanande och klarsynt!

Bild saknas

Namn: Malin Hörmanseder.

Skola: Futurum, årskurs 7-9.

Undervisar i: Svenska, engelska och tyska. Undervisar även elever i svenska som andraspråk.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: I mitt försteläraruppdrag vill jag jobba med läs- och språkutveckling. Jag har inte formulerat något tydligt mål än.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Nyfiken, kreativ och ordningsam.

Bild saknas

Namn: Kajsa-Lena Sallfeldt.

Skola: Vibyskolan.

Undervisar i: Matematik, svenska, engelska, no-ämnen, so-ämnen upp till och med årskurs 6.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag vill utveckla den formativa bedömningen på Vibyskolan. Främst i matematik det här läsåret. Jag vill också utveckla elevernas personliga ansvar för sina studier och deras förmåga att själv bedöma sina resultat.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Engagerad, tydlig och noggrann.

Mika Päiväniemi

Namn: Mika Päiväniemi.

Skola: Gransäterskolan.

Undervisar i: Idrott och hälsa.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag vill skapa en värdegrund som all personal och elever på Gransäterskolan lever efter varje dag samt att vi på Gransäterskolan blir mer hälsosamma genom rörelse varje dag. 

Tre ord som beskriver mig som lärare: Engagemang, empati och organiserad.

Bild saknas

Namn: Klara Major.

Skola: Futurum.

Undervisar i: Franska, engelska och svenska.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag har alltid speciellt tyckt om att arbeta med de elever som har svårigheter av olika slag därför vill jag arbeta med inkludering, dvs titta på hur vi kan få skolan att passa alla elever på ett sådant sätt att eleven känner att den har en plats i skolan. Jag tror också att vi lärare kan lära oss mycket av varandra och jag vill arbeta med att i praktiken få till ett kollegialt lärande. Hur löser vi de praktiska problemen?

Tre ord som beskriver mig som lärare: Eleven i centrum, professionalism, positivt tänkande och ödmjukhet (Oj, fyra ord, men jag är inte mattelärare:-) ).

Camilla Kjöraas

Namn: Camilla Kjöraas.

Skola: Gransäterskolan, åk 4.

Undervisar i: Svenska, matematik, NO, SO, bild och idrott och hälsa.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag vill synliggöra hälsoprofilen på vår skola och införa en hälsovecka med bland annat morgongympa som leds av elever. Jag vill också få igång rastaktiviteter av olika slag som leds av äldre elever för de yngre. Jag vill driva hälsoarbetet på vår skola och väcka ett intresse för hälsa. Jag vill även skapa möjligheter för kollegor att få diskutera och arbeta med värdegrundsarbetet så vi får en samsyn på vår skola. 

Tre ord som beskriver mig som lärare: Engagerad, positiv och målmedveten.

Jaana Savolainen

Namn: Jaana Savolainen.

Skola: Galaxen (tillhör Gröna Dalen).

Undervisar i: SO och engelska.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Hitta och implementera digitala verktyg och arbetssätt inom IKT som fungerar kompensatoriskt och gör undervisningen mer varierad, det ska helt enkelt bli roligare! Då höjs motivationen att lära sig, vilket i sig ökar måluppfyllnaden. 

Tre ord som beskriver mig som lärare: Nyfiken, engagerad och flexibel (eleverna skulle nog lägga till tankspridd).

Marie Palm

Namn: Marie Palm.

Skola: Västerängsskolan, årskurs 7-9.

Undervisar i: Bild.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag vill främja ämnesövergripande arbetsätt där eleverna får träna på de ämnesövergripande förmågorna. Där vi lärare samplanerar, utvecklar och bedömer tillsammans elevernas förmågor. Jag har även fokus på betyg och bedömning som förstelärare.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Ämneskunnig, nyfiken och omvärldsorienterad.

Jenny Vikberg

Namn: Jenny Vikberg.

Skola: Futurum.

Undervisar i: SO och svenska.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Som förstelärare vill jag utveckla arbetet med inkludering samt formativ undervisning och bedömning. Jag kommer även tillsammans med arbetslaget arbeta med kollegialt lärande.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Engagerad, positiv och ser möjligheter.

Malin Larsson

Namn: Malin Larsson.

Skola: Gymnasiesärskolan på Fridegårdsgymnasiet.

Undervisar i: Svenska, religion och historia.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag vill att alla elever ska ha samma rätt till kunskap oavsett vilken skolform de går i och jag vill  synligöra gymnasiesärskolan.  

Tre ord som beskriver mig som lärare: Flexibel, påläst och övergripande.

Helen Embretsén

Namn: Helen Embretsén.

Skola: Vibyskolan.

Undervisar i: Matematik, svenska, engelska, SO, NO/Teknik och musik.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: I mitt uppdrag som förstelärare jobbar jag med att utveckla matematikundervisningen på skolan tillsammans med min förstelärarkollega och arbetslaget här på Viby. Vi gör det bl a genom mattelyftet och pedagogiska diskussioner på skolan. De pedagogiska konferenserna har jag och min förstelärarkollega här på skolan varje onsdag. Vi arbetar förutom matematiken även med formativ bedömning och kollegialt lärande. Vårt mål är att vårt arbetslag ska bli ännu bättre på att utveckla elevernas delaktighet, inflytande och engagemang i sitt eget matematiska lärande bl a genom formativ bedömning och även genom kamratbedömning. 

Tre ord som beskriver mig som lärare: Målmedveten, strukturerad och kunskapsfokuserad.

Jeanette Jessen

Namn: Jeanette Jessen.

Skola: Fridegårdsgymnaiset.

Undervisar i: Svenska, retorik och spanska.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Arbeta med att utveckla svenskämnet och stärka de estetiska värdena. Litteratur, konst, musik, film och teater ska få ta större plats och berika elevernas utbildning.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Glad, idérik och hängiven.

Bild saknas

Namn: Petra Sandahl.

Skola: Gransäterskolan, klasslärare år 4.

Undervisar i: Svenska, engelska, so, no och matematik.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förstelärare: Jag vill arbeta med kollegialt lärande med inriktning på formativ bedömning. Jag vill arbeta och utveckla skolans läsprofil och fortsätta arbetet med läsprojektet "En läsande klass" 1-6. 

Tre ord som beskriver mig som lärare: lustfylld, engagerad och målmedveten.

Mimmi Flörchinger

Namn: Mimmi Flörchinger. 

Skola: Gröna Dalen, årskurs 3.

Undervisar i: Matematik, svenska, engelska, NO.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förestelärare: Jag ska arbeta med kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd, framförallt för lågstadiet. Jag kommer att arbeta vidare med IT-pedagogiken, tillsammans med lågstadielärarna. Vi kommer att delta i utarbetandet av en dyslexivänlig skola.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Ambitiös, engagerad och nyfiken.

Johnny Hellgren

Namn: Johnny Hellgren 

Skola: Fridegårdsgymnasiet, Ekonomiprogrammet.

Undervisar i: Matematik, företagsekonomi och entreprenörskap.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förestelärare: Etablera Fridegårdsgymnasiet som Uppsala läns bästa UF-skola.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Entreprenöriell, krävande och empatisk.

Rickard Säfsten

Namn: Rickard Säfsten.

Skola: Gransäterskolan, årskurs 3-8.

Undervisar i: Musik

Vad jag vill uppnå under mitt år som förestelärare: Jag vill att fler pedagoger ska få upp ögonen för de digitala hjälpmedel som finns, Hur man kan använda sig av appar, program eller webben för högre måluppfyllelse. Jag jobbar även med kollegiala samtal regelbundet där vi utmanar varandra och samtalar pedagogik. Jag har även dragit igång en Pedagogisk Afterwork för att få igång utvecklande samtal mellan skolorna om hur vi bäst når eleverna och ökar deras kunskapsnivå och trivsel i skolan. 

Tre ord som beskriver mig som lärare: Kreativ, lustfylld, formativ.

Martina Söderlund

Namn: Martina Söderlund.

Skola: Gröna Dalen, klasslärare/mentor för årskurs 7.

Undervisar i: NO, matematik och 

teknik.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förestelärare: Bygga upp högstadiet på Gröna Dalen och utveckla ett arbetssätt som bidrar till en god arbetsmiljö för elever och lärare.

Ord som beskriver mig som lärare: Positiv och med förväntningar på eleverna.

Elin Quas

Namn: Elin Quas. 

Skola: Fridegårdsgymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet.

Undervisar i: Samhällskunskap.Jobba med internationalisering och kollegialt lärande.

Vad jag vill uppnå under mitt år som förestelärare: Jobba med internationalisering och kollegialt lärande.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Engagerad, envis och internationaliserad.

Jessica Grym

Namn: Jessica Grym. 

Skola: Västerängsskolan.

Undervisar i: Idrott och Hälsa samt de samhällsorienterade ämnena (SO).

Vad jag vill uppnå under mitt år som förestelärare: Jag vill utveckla inom betyg och bedömning för mellanstadiet, samt vara ett stöd och "bollplank" till kollegor.

Tre ord som beskriver mig som lärare: Hängiven, envis och målmedveten.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2015-05-15

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster