Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo i samverkan mot ungdomsarbetslöshet

Under hösten 2015 arbetar socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Enköping tillsammans för att ta fram en överenskommelse hur man ska arbeta med ungdomsarbetslöshet under kommande år. Överenskommelsen kommer att omfattar alla ungdomar i Håbo i åldern 16-24 år.

Arbetet görs inom ramen för Delegationen för unga till arbete (DUA), en statlig satsning som har i uppdrag att skapa genomslag för arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå och att främja statlig och kommunal samverkan.

Kommunen och arbetsförmedlingen kommer tillsammans att ta fram lokalt anpassade åtgärder som ska leda till arbete, t.ex. traineejobb inom bristyrken i offentlig verksamhet. Överenskommelsen kommer att baseras på kartläggningar av målgruppen, intervjuer med medarbetare, workshops och lokala fokusgrupper där ungdomarna själva fått komma till tals.

För mer information, se www.dua.se »länk till annan webbplats

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2015-11-11

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster