Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Det senaste om projektet Leda för resultat

Som vi tidigare har nämnt är Håbo tillsammans med nio andra kommuner med i projektet Leda för resultat som ska fokusera på en förbättrad styrning i de svenska skolorna.

Här kan du läsa om vad vi tidigare skrivit om projektet »

Projektet har sedan dess fortsatt framåt och ledningsgruppen sitter just nu med att ta fram gemensamma förutsättningar för hur målet om elevers läs- och skrivutveckling ska kunna nås inom de kommande två läsåren. Detta tas fram genom att ledningsgruppen analyserar nuläget för att kunna ta fram handlingsplaner och tidsplan.

Nytt i projektet är även det att läs- och skrivutvecklaren Gärd Roxin, som under flera år arbetat med läsutveckling och läslyftet centralt inom skolan i Håbo, nu har fått en samordnande roll i mötet med arbetslagen i skolorna. Där kommer Gärd att under läsåret 2015/2016 samarbeta med de olika arbetslagen i skolåren F-3 och sedan bistå ledningsgruppen med nulägesbeskrivningar. Insatser på förskolan, hela grundskolan och gymnasiet ska också finnas med i planen, även om den huvudsakliga inriktningen gäller elever F-3.

Rapporter från projektet kommer ni att kunna hitta och läsa här på håbo.se under våren.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2016-01-29

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster