Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Projektgruppen för RIK förskola, från vänster: Ewelina Holmkvist, Christina Norén, Ingmarie Alm, Elisabeth von Rüdiger, Helena Lindén och Gärd Roxin.

Arbetet med RIK förskola fortsätter

Som vi tidigare har skrivit om så har Håbo startat upp projektet RIK förskola (där RIK står för reflekterad, identifierad kvalitet) som ska gynna barns språk- och kommunikationsutveckling.

Sedan sist så har projektledare Gärd Roxin fått ihop en projektgrupp. Gruppmedlemmarna har olika kompetenser och erfarenheter som ska få projektet RIK förskola att bli verklighet ute i verksamheterna.

Just nu jobbar gruppen främst med att utarbeta de språk- och kommunikationsutvecklande kriterierna för att förskolorna ska kunna bli godkända enligt RIK förskola.

Kriterierna beskriver hur en RIK förskolas verksamhet ser ut utifrån följande områden:

  • Ledarkap och organisation
  • Lärande och utveckling
  • Lärandemiljö
  • Samverkan och samarbete

-Pedagogerna gör redan en massa bra saker men man ska vara medveten och kunna koppla sitt förhållningssätt till våra styrdokument, säger Ingmarie Alm. För en del pedagoger kan det upplevas som självklara saker men meningen är att alla ska vara bra på och veta hur man arbetar för god språkutveckling, fortsätter Ingmarie.

Tanken är att en eller flera förskolor ska få agera pilotgrupper redan till hösten och de finns redan de som har visat intresse att ingå i en pilot.

-Det är viktigt att de som påbörjar arbetet med RIK är redo för det, att man känner sig motiverad, säger Gärd. Projektgruppen kommer att ta fram en tydlig arbetsgång som underlättar för deltagarna och inte minst för förskolecheferna.

Vi delatar i projektgruppen för RIK förskola:

Elisabeth von Rüdiger, förskollärare Ellensborg
Ewelina Holmkvist, förskollärare Rungården
Helena Lindén, förskollärare Skörby
Ingmarie Alm, språkoteket Futurum
Christina Norén, barnbibliotekarie, Håbo bibliotek
Gärd Roxin, projektledare

Här kan du läsa om vad vi tidigare skrivit om RIK förskola »

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2016-03-14

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster