Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Läslyftet ska utveckla elevernas läsande, skrivande och lärande

Sedan i höstas har 13 lärare i Håbo fått ta del av Skolverkets fortbildningssatsning Läslyftet. Läslyftet är en nationell fortbildning för lärare i alla ämnen, både grundskola, förskola och personal på skolbiblioteken. Syftet med fortbildningen är att utveckla elevernas läsande, skrivande och lärande genom att utveckla kvalitén i undervisningen.

Två grupper, en på Futurum och en på Västerängsskolan, ses en gång i veckan tillsammans med en handledare i varje grupp för att diskutera materialet från Skolverket och testar sedan metoderna ute verksamheterna. Läslyftet bygger på ett kollegialt lärarande, det vill säga att deltagarna lär sig av och med varandra. Grupplederna i Håbo är Maria Hellgren och Malin Hörmanseder.

I de två grupperna finns det personal från olika verksamheter i Håbo kommun. I Futurum-gruppen är Elin Wernestad, skolbibliotekarie på Gröna Dalenskolan, med.
- Jag är jättenöjd med utbildningen. Vi kommer från olika verksamheter med olika perspektiv men vi strävar alla mot att stimulera läsintresset hos barnen och jag lär mig mer om vilka böcker jag kan tipsa pedagogerna och lärarna om.

Futurumgruppen har under våren arbetat med "Stimulera läsintresse" som fokuserar på att visa hur samverkan mellan skolans olika yrkeskategorier kan främja elevernas läsintresse och den andra gruppen har arbetat med" Främja elevers lärande i SO" som ger ökad medvetenhet, fördjupade kunskaper och didaktiska verktyg för att se hur språk och lärande hör ihop.

Utmaningen med Läslyftet har varit att hitta bra läsmiljöer för eleverna eftersom alla läser på olika sätt. Till exempel så vill en del elever läsa vid bänken, andra vill ha det tyst och andra vill ligga ner och läsa. Detta har diskuterats och ska föras vidare till Skolledarna.

Läslyftet har enligt båda grupperna vara en lärorik period där utbytet med varandra har gett väldigt mycket och bidragit till ett djupare lärande. Fortbildningen kräver dock en hel del jobb och engagemang men deltagarna är eniga om att det har varit värt det. Dessutom så har det varit väldigt värdefullt att få med sig uppgifter och övningar tillbaka till verksamheterna och kunna använda dem i undervisningen.
- Efter Läslyftet vet jag mer om mina elevers läsvanor och läskunnighet än vad jag gjorde innan! säger Christina Åstrand, lärare på Gröna Dalenskolan.

Till hösten kommer det att startas tre nya grupper och deltagarna i första omgången av Läslyftet är eniga om att de rekommenderar andra att ta chansen att delta.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2016-05-24

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster