Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Betygen för årskurs 9

Vid varje vårtermins slut kan vi se vad våra nior fick för slutbetyg i kommunala grundskolorna. De går ännu inte att jämföra med rikets siffor, de officella betygsresultaten för alla huvudmän publiceras i månadsskiftet september/oktober, men vi kan jämföra med resultaten från förra året.

När man läser av betygen för VT-16 får man dock ha i åtanke att många nyanlända elever har börjat i våra skolor, och så ser det ut i hela landet. Det innebär att de nyanlända eleverna i förberedelseklasserna i många fall inte kunnat uppnå kunskapskraven. Styrdokumenten säger att de elever som inte uppnår kunskapskraven ska ha F i betyg. Streck (-) ges enbart om frånvaron har varit så hög att underlag för betyg saknas.

Vi har därför tagit fram preliminära siffror som visar hur betygen ser ut där förberedelserna är med och inte med.

Betyg åk 9 kommunala skolor VT-16, preliminära siffror

Alla


Minus förberedelseklasserna

Genomsnittligt meritvärde

213

220

Behöriga till gymnasiet

85,6%

93,2%

Nått målen i alla ämnen

68,9%

74,7%

Det vi kan konstatera är att grundskolan i Håbo totalt sett har fått något sämre resultat än förra året då meritvärdet låg på 217 - om man inte tar bort förberedelseklasserna. Vi ser också att många av niorna uppnår behörighet till gymnasiet men att andelen elever som når målen i alla ämnen kunde ha varit högre.

Vi återkommer med mer information när de officiella siffrorna är tillgängliga.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2016-06-28

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster