Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vinnaren i matsvinnstävlingen mellan Gröna dalenskolan och Västerängsskolan är nu utsedd

Efter en fem veckor lång tävling i att minska andelen matsvinn från skollunchen mellan Gröna dalenskolans- och Västerängsskolans elever, från förskoleklass och upp till årskurs tre, kan vi nu kora eleverna på Gröna dalensskolan som vinnare!

Gröna dalenskolan vann med sin minskning av matsvinnet från 18 gram per elev och dag till 11 gram per elev och dag. En minskning på nästan 40 %! Eleverna på Västerängsskolan minskade även de sitt matsvinn, men nådde inte samma siffror som Gröna dalenskolan. Västerängsskolan minskade sitt matsvinn från 28 gram per elev och dag till 22 gram per elev och dag vilket motsvarar cirka 20 %. Som belöning kommer eleverna på Gröna dalenskolan, från förskoleklass och upp till årskurs tre, få välja vilken mat som ska serveras fredagen den 16 december.

Nästa steg för att minska matsvinnet i kommunens skolor för kostenheten blir att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram en handlingsplan för att minska matsvinnet i alla årskurser och på flera av kommunens skolor. 

  - Under tävlingens gång såg vi att de tävlande klasserna minskade sitt matsvinn avsevärt
     medan den totala mängden svinn på skolan i princip var oförändrad. Det här är en
     början, men för att minimera matsvinnet helt behövs större insatser över och ett ökat
     samarbete mellan kostenhetens personal, pedagoger, elever och föräldrar. Miljöarbete 
     och att utnyttja jordens resurser på bästa möjliga sätt behöver genomsyra hela 
     verksamheten i skolan, men även i hemmet! Vi klarar aldrig av att förändra attityder 
     om vi inte hjälps åt på bred front, både i skolrestaurangen och hemma vid matbordet
     säger Eric Carlsson, biträdande kostchef på Håbo kommun.

Initiativtagare till projektet och tävlingen i matsvinn är Urban Wickman som till vardags är kock på Ellensborgs förskola. Han har tidigare under året åkt runt till eleverna i förskoleklasserna och upp till årskurs tre på Gransäterskolan, Futurum, Gröna dalenskolan och Västerängsskolan för att informera om matsvinn och hur vi tillsammans kan minska mängden kastad mat och på så sätt minska vår påverkan på miljön. Bakom själva tävlingen står kostenheten tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2016-11-21

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster