Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Reseersättning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Allmänt om reseersättning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Det är kommunen som bestämmer på vilket sätt reseersättningen ska ges. Om reseersättningen ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

Håbo kommun ger i första hand reseersättning i form av ett SL-kort eller UL-kort. I andra hand ger kommunen reseersättning kontant, till exempel om du behöver resa i områden som inte trafikeras av UL eller SL.

Vem som har rätt till reseersättning

Du har rätt att få reseersättning från Håbo kommun om du:

  • är folkbokförd i Håbo kommun.
  • har rätt till studiehjälp från CSN enligt studiestödslagen (studiebidrag, inackorderingstillägg eller extra tillägg).
  • varje dag reser mer än 6 km mellan din folkbokföringsadress och din skola.

Du kan ha rätt till studiehjälp om du går i gymnasiet eller på motsvarande utbildningsnivå på folkhögskola eller i den kommunala vuxenutbildningen. Studiehjälpen ges från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år, till och med det första halvåret det år då du fyller 20 år. Du ansöker om studiehjälp från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Läs mer på www.csn.selänk till annan webbplats.


Att ansöka om reseersättning med SL-kort eller UL-kort

Ansökan om reseersättning med SL-kort eller UL-kort finns häröppnas i nytt fönster

Särskilt om reseersättning med SL-kort

Du som är antagen till din utbildning före den 1 september 2017 och senast då folkbokförts i Håbo kommun kommer att kunna hämta ett SL-kort hos Kontaktcenter i kommunhuset i Håbo om du går på en gymnasieskola i Stockholms län.

Du som ska studera i Stockholms län kan hämta ditt SL-kort hos Kontaktcenter före skolstarten, under perioden 14–31 augusti. Du ska alltså inte hämta ut något kort på din skola. Du lämnar din kvittens av SL-kortet hos Kontaktcenter samtidigt som du hämtar kortet.

Du kan behöva ansöka om SL-kort själv om du nyligen har flyttat till Håbo och folkbokförts efter 1 september 2017, bytt skola eller bor växelvis hos olika vårdnadshavare.


Särskilt om reseersättning med UL-kort

Du som är antagen till din utbildning före den 1 juli 2017 och senast då folkbokförts i Håbo kommun kommer att få ett UL-kort hemskickat till dig innan skolan börjar i augusti om du går på:

  • Fridegårdsgymnasiet och har minst sex kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan.
  • en gymnasieskola i Enköping eller övriga delar av Uppsala län.
  • en gymnasieskola i Stockholms län och har mer än sex kilometer till Bålsta station (du kommer då även att få ett SL-kort).

UL skickar då kortet till dig med posten senast den 15 augusti.

Du kan behöva ansöka om UL-kort själv om du har flyttat till Håbo och folkbokförts efter 1 juli 2017, blivit sent antagen till din utbildning, bytt skola eller bor växelvis hos olika vårdnadshavare.

Om du går på en gymnasieskola i Stockholms län och har mindre än sex kilometer till Bålsta station men på grund av funktionsnedsättning eller något annat skäl har en kostnad för den delen av resan behöver du ansöka om UL-kort själv.

Att ansöka om kontant reseersättning

Ansökan om kontant reseersättning finns härPDF

Du som vill kunna få bidrag för hela läsåret behöver skicka in din ansökan senast 30 dagar efter att du har börjat din gymnasieutbildning.

Du som vill ha kontant reseersättning utbetald vid det första utbetalningstillfället (augusti) behöver ansöka ännu tidigare så att kommunen hinner handlägga din ansökan. Om du redan går en gymnasieutbildning behöver du ansöka senast den 15 juni. Om du är nyantagen behöver du ansöka senast den 1 augusti. Om du ansöker senare betalas ersättningen ut tidigast i september.

Du som är ny elev på gymnasiet och ansöker om kontant reseersättning för första gången behöver också skicka med ett antagningsbesked tillsammans med din ansökan.

 

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-09-25

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster