Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolskjuts för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Här kan du läsa om skolskjuts för elever som går i grundskolan, grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Om du har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan kan du kontakta Kontaktcenter för att få hjälp.

Att ansöka om skolskjuts

Du behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn att kommunen ska kunna bevilja skolskjuts till barnet.

Inför ett nytt läsår är det bäst om du kan ansöka om skolskjuts hos kommunen senast den 30 april. Om du ansöker senare är det inte säkert att kommunen hinner handlägga din ansökan innan skolan börjar.

Du kan ansöka om skolskjuts också när läsåret redan har börjat. Kommunen tar hand om alla ansökningar som kommer in.

Elever som kan få skolskjuts

Huvudregeln är att kommunen beviljar skolskjuts för elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan och som är folkbokförda i Håbo kommun. Eleven ska också ha ett behov av skolskjuts på grund av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Kommunen beviljar inte skolskjuts till eller från fritidshem eller korttidstillsyn (enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Om en elev har en fritidshemsplats eller korttidstillsyn kan kommunen bevilja skolskjuts bara vid de tillfällen då eleven går direkt från skolskjutsen till skolverksamheten (eller går direkt från skolverksamheten till skolskjutsen). Eleven får inte använda fritidshemplatsen eller korttidstillsynen mellan skolskjutstransporten och skolverksamheten.

Elever som har svårt att ta sig till skolan själva kan få skolskjuts av kommunen

Du som är förälder kan ansöka om skolskjuts om du har ett barn som har behov av att få hjälp att ta sig till skolan. Behovet måste bero på:

 • Att en elev bor långt från skolan.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om vägen mellan elevens hem och skola överstiger
  - 3 km för elever i skolår 1 - 3
  - 4 km för elever i skolår 4 - 6
  - 5 km för elever i skolår 7 - 9
  - 5 km för elever i gymnasiesärskolan

 • Att vägen till skolan är farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om trafiksituationen mellan elevens hem och skola är sådan att elevens säkerhet är i fara.

 • Att en elev har en funktionsnedsättning.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om eleven har en funktionsnedsättning som påtagligt gör det svårare för eleven att själv ta sig mellan hemmet och skolan. Om eleven har ett sådant behov ska ni beskriva och intyga det när ni ansöker om skolskjutsen.
  Om en elev har behov av transport mellan hemmet och skolan på grund av en kortvarig skada som beror på en olyckshändelse ska vårdnadshavaren i första hand vända sig till kommunens försäkringsbolag för hjälp.

 • Att en elev har andra särskilda skäl.
  Kommunen kan bevilja skolskjuts om en elev har ett särskilt skäl som påtagligt gör det svårare för eleven att själv ta sig mellan hemmet och skolan. Om eleven har ett sådant särskilt skäl ska ni beskriva och intyga det när ni ansöker om skolskjutsen.

Skolskjuts till den skola som kommunen har anvisat och till vald skola

Reglerna för skolskjuts är olika för elever som går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven och elever som valt att gå i annan skola (kommunal eller fristående). För elever i gymnasiesärskolan är reglerna olika för elever som går i kommunens gymnasiesärskola och elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola eller en fristående gymnasiesärskola.

Elever som går i den skola som kommunen anvisat måste uppfylla de grundläggande kraven som är att eleven går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, eleven måste vara folkbokförda i Håbo och eleven måste ha ett behov av skolskjuts till följd av avstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl.

Elever som inte går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven (kommunal eller fristående) måste först uppfylla de grundläggande kraven och därtill får inte skolskjutsen bli dyrare till den valda skolan jämfört med den skola där kommunen skulle ha placerat eleven. Samma sak gäller elever som går i en annan gymnasiesärskola än kommunens egna. Jämförelsen görs då med den skolskjuts eleven hade beviljats till kommunens gymnasiesärskola.

Skolskjuts beviljas aldrig för elever som går i en fristående skola utanför kommunen. Detta oberoende av om eleven uppfyller ovan nämnda krav.

Växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas för elever som bor växelvis hos två föräldrar. Kravet är att eleven ska bo ungefär lika mycket hos föräldrarna under skoldagarna.

Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i en annan kommun.

Skolskjuts sker med buss eller taxi

Skolskjuts beviljas i första hand med vanlig kollektivtrafik (UL). Eleven får då ett busskort som gäller för ett läsår. Reglerna för hur busskortet får används bestäms av UL och finns på deras hemsida.

Skolskjuts kan även beviljas med taxi. Det kan ske när vanlig kollektivtrafik inte finns, när det av trafiksäkerhetsskäl inte är lämpligt att åka med den vanliga kollektivtrafiken eller då en elev inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken på grund av en funktionsnedsättning.

Vill du att ditt barn ska åka taxi istället för med den vanliga kollektivtrafiken på grund av trafiksäkerhetsskäl måste du beskriva vad som gör trafiksituationen farlig. Om du vill att ditt barn ska åka taxi istället för med den vanliga kollektivtrafiken på grund av en funktionsnedsättning måste du lämna ett intyg som visar att eleven har detta behov.

Så får elever det busskort som de har beviljats

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som beviljas skolskjuts med ordinarie kollektivtrafik (UL) få busskorte hemskickat. Det är Upplands Lokaltrafik (UL) som skickar ut busskorten efter att kommunen meddelat dem att en elev beviljats skolskjuts med buss. Busskortet ska behållas under hela elevens skoltid. Beviljas skolskjuts med buss senare läsår laddas kortet elektroniskt med en ny giltighetsperiod.

Elever som inför ett nytt läsår ansökt och beviljats om skolskjuts med buss före den 30 april kommer att få kortet senast dagarna före läsåret börjar. Har ansökan gjorts efter den 30 april kan busskortet komma efter första skoldagen på terminen. Den som ansöker om skolskjuts med buss under terminstid kommer att få kortet senast 6 arbetsdagar från det att ansökan beviljats.

Så gör du om busskortet förloras eller går sönder

Om busskortet förloras ska eleven eller vårdnadshavaren spärra kortet. Det görs på UL:s hemsida. Eleven får ett nytt busskort utan kostnad inom sju arbetsdagar. Under den tiden ansvarar vårdnadshavaren för transport till och från skolan.

Om busskortet går sönder får eleven ett bevis på det av föraren. Eleven eller vårdnadshavaren måste felanmäla kortet. Det görs på UL:s hemsida. Eleven får ett nytt busskort inom 7 arbetsdagar och under den tiden kan eleven åka buss på det bevis som föraren givit eleven.

Så får elever särskild skolskjuts

När kommunen beviljar en elev särskild skolskjuts gör vi en beställning om det för eleven. Den som ska köra eleven (kallas leverantör) får information om när varje elev börjar och slutar sina skoldagar. Utifrån de uppgifterna samordnar leverantören alla beställningar.

Leverantören kontaktar sedan vårdnadshavaren och berättar när eleven kommer att hämtas och lämnas vid hemmet. I första hand skickar leverantören ett mejl till den e-postadress som du har lämnat i din ansökan. I andra hand skickar leverantören ett vanligt brev till den postadress som du har skrivit i din ansökan.

Leverantören försöker att organisera skolskjutsen så att det blir samåkning på ett bra sätt. Det är bra att du och ditt barn vet om det. Ni kan behöva visa hänsyn till andra passagerare och respektera det som leverantören har bestämt när det gäller färdväg, tider och platser för påstigning och avstigning. Ibland händer det, under läsårets gång, att leverantören gör ändringar när det gäller resvägen. Det är inte alltid möjligt att anpassa resvägen till en enskild persons önskemål, till exempel när det gäller vilken tid eleven ska hämtas.

Håbo kommun har gjort flera schemaändringar inför terminsstarten hösten 2017. Det har inneburit att det företag som utför elevernas resor, Samtrans, inte har fått tillräckligt med tid att planera rutterna för skolskjuts i god tid. Därför har vårdnadshavarna inte kunnat få information om tider för hämtning i god tid.

Om man ska avboka sin skolskjuts eller om den inte har kommit ska man vända sig till Samtrans.

Om man har frågor om skolskjuts ska man vända sig till kommunen.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-10-24

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster