Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning vänder sig både till dig som vill komplettera dina tidigare studier, få behörighet till vidare studier eller vill få en yrkesutbildning. Vuxenutbildningen är gratis och studiemedelsberättigad. Du får dock själv stå för studiematerial och resor. Håbo vuxenutbildning beslutar om vi bekostar din utbildning och du kan inte betala den på egen hand.

Hur går det till att ansöka till vuxenutbildningen?

  1. Ansökan skickas till Håbo vuxenutbildning eller lämnas i kontaktcenter i kommunhuset. Ansökan ska vara noggrant ifylld för att handläggning ska kunna ske. Ska du söka en utbildning i en annan kommun ansöker du på deras webbplats och skickar sedan din ansökan till Håbo vuxenutbildning. Håbo vuxenutbildning lämnar ett yttrande till den kommun du sökt till om vi är beredda att stå för utbildningskostnaderna. Ansökan till komvux i Håbo vuxenutbildning hittar du här, och ansökan till särvux hittar du här.
  2. Till ansökan bifogas aktuellt personbevis, betyg från tidigare studier samt indivduell studieplan om sådan finns.
  3. Om inte indivduell studieplan är bifofgad ansökan upprättas en tillsammans med studie- och yrkesvägledaren (SYV). Kontaktuppgifter till SYV hittar du här.
  4. Handläggning av komplett ansökan tar två till fyra veckor. Ansökan måste alltså vara hos oss fyra veckor innan kursstart eller sista ansökningsdagen för respektive utbildning.
  5. Beslut fattas och skickas till den sökande och till den utbildningsanordnare som anordnar sökt utbildning.

Hur går det till att göra ändringar under studiernas gång?

  1. Förlängningar av kurser, ändrad studietakt och studieuppehåll ska ansökas om och beviljas av Håbo vuxenutbildning. Webbformulär hittar du här.
  2. Avbrott av studierna ska omedelbart meddelas Håbo vuxenutbildning. Det är också viktigt att meddela CSN för den som har studiemedel.

Hur går det till när studierna är avslutade?

  1. Håbo vuxenutbildning rapporterar alla betyg till Universitets- och högskolerådet som är den myndighet som sköter antagningen till högre utbildning.
  2. För att få ut undertecknade betyg från vuxenutbildningen eller intyg småste du beställa dessa från vuxenutbildningen. Webbformulär hittar du här.

Utbildningsanordnare

Håbo vuxenutbildning har tecknat avtal med ett antal utbildningsanordnare som har enskilda kurser på distans och yrkesutbildningar. Om den utbildning du är intresserad av inte finns med nedan kan du söka en annan utbildningsanordnare eller söka via en annan kommun (läs mer nedan).

Utbildning i annan kommun

Om utbildningen du vill söka inte finns hos någon av de utbildningsanordnare kommunen har avtal med kan du söka hos någon annan kommun, t.ex. Upplands-Bro kommun. Ansök på webben hos den kommun dit du söker och skicka ansökan till Håbo vuxenutbildning senast fyra veckor innan det datum ansökan behöver vara inne hos den kommun dit du sökt. Bifoga vidimerade kopior på betyg från tidigare studier och aktuellt personbevis.

Håbo vuxenutbildning avgör om du vi kan stå för kostnaden för den utbildning du sökt, men det är den kommun som anordnar utbildningen som antar dig som sökande och gör ev. urval om de måste.

Skicka din ansökan till Håbo vuxenutbildning

För mer information, kontakta Håbo vuxenutbildning.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2018-01-20

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster