Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning vänder sig både till dig som vill komplettera dina tidigare studier, få behörighet till vidare studier eller vill få en yrkesutbildning. Vuxenutbildningen är gratis och studiemedelsberättigad. Du får dock själv stå för studiematerial och resor. Håbo vuxenutbildning beslutar om vi bekostar din utbildning och du kan inte betala den på egen hand.

Hur går det till att ansöka till vuxenutbildningen?

  1. Ansökan skickas till Håbo vuxenutbildning eller lämnas i kontaktcenter i kommunhuset. Ansökan ska vara noggrant ifylld för att handläggning ska kunna ske.
  2. Till ansökan bifogas aktuellt personbevis, betyg från tidigare studier samt indivduell studieplan om sådan finns.
  3. Om inte indivduell studieplan är bifofgad ansökan upprättas en tillsammans med studie- och yrkesvägledaren (SYV). Kontaktuppgifter till SYV finns på hemsidan.
  4. Handläggning av komplett ansökan tar två till fyra veckor. Ansökan måste alltså vara hos oss fyra veckor innan kursstart eller sista ansökningsdagen för respektive utbildning.
  5. Beslut fattas och skickas till den sökande och till den utbildningsanordnare som anordnar sökt utbildning.

Hur går det till att göra ändringar under studiernas gång?

  1. Förlängningar av kurser, ändrad studietakt och studieuppehåll ska ansökas om och beviljas av Håbo vuxenutbildning. Blanketter för detta finns på hemsidan.
  2. Avbrott av studierna ska omedelbart meddelas Håbo vuxenutbildning. Det är också viktigt att meddela CSN för den som har studiemedel.

Hur går det till när studierna är avslutade?

  1. Håbo vuxenutbildning rapporterar alla betyg till Universitets- och högskolerådet som är den myndighet som sköter antagningen till högre utbildning.
  2. För att få ut undertecknade betyg från vuxenutbildningen eller intyg ska önskemål om detta lämnas in. Blankett för ändamålet finns på hemsidan.

För mer information, kontakta Håbo vuxenutbildning.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-10-30

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster